ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر مسعود صیدی

Dr. Masoud Seidi

استادیار دانشگاه ایلام

Researcher ID: (287254)

عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات مسعود صیدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهیک مدل پیوسته برای طراحی سیستم های تولید – توزیع به همراه یک روش پیشنهادی برای حل مدل فوق از طریق شبیه سازیاولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین1383
2دریافت فایل PDF مقالهمدل برنامه ریزی تامین در سیستم تولید مجدد با در نظر گرفتن سطح بندی قیمت هاششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1387
3دریافت فایل PDF مقالهسیاست های طبقه بندی چند سطحی و تملک بهینه در سیستم تولید مجددششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1387
4دریافت فایل PDF مقالهمدل مفهومی برای طراحی شبکه لجستیک معکوساولین همایش ملی مدیریت1389
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین رابطه بین تکنولوژی RFID و کارایی در زنجیره تامیندومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها1392
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی یک الگوجهت انتخاب تامین کنندگان بااستفاده ازتلفیق تکنیک تاپسیس فازی سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطیاولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع 1393
7دریافت فایل PDF مقالهطراحی شبکه ی زنجیره ی تامین حلقه - بسته بااستفاده ازتکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت مدیریت پسمانداولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع 1393
8دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تقاضای محصول با استفاده از سریهای زمانی (مطالعه موردی شرکت کولاک غرب )همایش بین المللی مدیریت1393
9دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تقاضای محصول با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شرکت کولاک غرب )همایش بین المللی مدیریت1393
10دریافت فایل PDF مقالهارایه ی چهارچوبی کمی جهت برونسپاری مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی با استفاده از تلفیق تکنیک AHP و مدلسازی ریاضیاولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست1393
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان بهینه مربوط به امکانات نامطلوب زیستی به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیاولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست1393
12دریافت فایل PDF مقالهاهمیت انتخاب تأمینکننده در زنجیره تأمیناولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنی و اقتصادی روشهای بهبود پروفیل ولتاژ درپروژه های عمرانی مقیاس وسیعکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
14دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل ریاضی جهت انتخاب تأمین کننده در یک زنجیر تأمین حلقه - بستهکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
15دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی زنجیره تامین بانکداری الکترونیک با رویکرد پویاشناسی سیستمها مطالعه بانک انصاردومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع1394
16دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل ریاضی جهت بالانس کردن خط دمونتاژ در لجستیک معکوس مطالعه موردی: دمونتاژ موتور خودرودومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع1394
17دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل ریاضی جهت انتخاب تامین کننده در یک زنجیره تامین حلقه-بستهدومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع1394
18دریافت فایل PDF مقالهانتخاب تأمینکننده سبز در مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته با استفاده از تکنیکهای VIKOR و AHPدومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست1394
19دریافت فایل PDF مقالهارایه چارچوبی جهت بررسی رویکردهای مختلف مدیریتضایعات در صنعت ساخت و ساز با استفاده از ماتریس تصمیمدومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست1394
20دریافت فایل PDF مقالهارائه روشی برای ارزیابی و تعیین پیچیدگی در پروژه ها مطالعه موردی: صنعت حمل و نقلدومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین فرصت کارآفرینانه و همسوسازی استراتژیک در بانک های خصوصی استان ایلام با توجه به نقش تعدیل کننده بلوغ مدیریت دانشچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأمین کنندگان چابک در زنجیره تأمین با استفاده از FVIKORچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر عملکرد بانک های خصوصی (مطالعه ی موردی: بانک های ملت شهرکرمانشاه)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک های پروژه های سدسازی با تکنیک تاپسیس فازی سلسله مراتبیسومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1395
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی علل تاخیر پروژه های عمرانی با روش تصمیم گیری چند معیاره (موردمطالعه: شرکت گاز ایلام)سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1395
26دریافت فایل PDF مقالهارایه یک مدل چندهدفه فازی جهت تخصیص بودجه با استفاده از برنامه ریزی آرمانی و فرآیندتحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی ایلاماولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار1396
27دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان در استان ایلام در بخش تعاونی از طریق تصمیم گیری چندشاخصه با رویکرد فازیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت مزیت ها و فرصت های تعاونی های کشاورزی استان ایلام در اشتغال پایدار با استفاده از تکنیک AHPسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پدیده ی گردوغبار بر عملکرد فنی و اقتصادی نیروگاه فتوولتائیک 100KW و تعیین جهت و شیب بهینه ی پانل ها (مطالعه ی موردی: شهر مهران)دومین همایش بین المللی گرد و غبار1397
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر گرد و غبار بر کارایی ماژول های نیروگاه فتوولتائیک 300KW (مطالعه موردی: شهر ایلام)دومین همایش بین المللی گرد و غبار1397

مقالات مسعود صیدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهA mathematical multi-objective model for treatment network design (physical-biological-thermal) using modified NSGA IIفصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست1395
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین و ایجاد مزیت رقابتی در بیمارستان های دولتی استان ایلاممجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1398
3دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل موجودی در سیستم تولید-تولید مجدد همراه با تعیین قیمت تملک و قیمت فروش با در نظر گرفتن سطح کیفیتمدیریت زنجیره تامین1394
4دریافت فایل PDF مقالهThe Selection of Amine Solvent in Gas Treating Process Considering Physical and Process Criteria Using Multiple Criteria Decision-making Techniques: A Case Study of Ilam Gas Treating Companyفصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز1398
5دریافت فایل PDF مقالهSimulation based optimization model for logistic network in a multi-stage supply chain network with considering operational production planning "truck loading system and transportation network"فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید1400
6دریافت فایل PDF مقالهمدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد بهره وری (مطالعه موردی: شرکت های پالایش گاز کشور)1398
7دریافت فایل PDF مقالهارایه ی یک مدل چند هدفه ی فازی جهت طراحی شبکه ی چندسطحی تامین با درنظر گرفتن وقوع اختلال در سطوح مختلف وحل آن با رویکرد ε-Constraint1397
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور در برنامه پنجم توسعه با رویکرد بهره وری و تحلیل پوششی داده ها (DEA)1397
9دریافت فایل PDF مقالهارائه چهارچوبی جهت اولویت بندی ریسک های موجود در واحدهای نمک زدایی نفت و گاز با استفاده از تلفیق تکنیک AHP فازی و مدل SWOT (مطالعه موردی واحد نمک زدایی نفتشهر)1397

سوابق استادی مسعود صیدی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار1391-1400

تحصیلات تخصصی مسعود صیدی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مهندسی صنایعدکتری تخصصی1384-1389
2مهندصی صنایع گرایش صنایعکارشناسی ارشد1382-1384
3مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم هاکارشناسی1378-1382
تاریخ ایجاد رزومه: 7 شهریور 1400 - تعداد مشاهده 321 بار

نمودار سالانه مقالات مسعود صیدی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مسعود صیدی

آدرس ایمیل: m.seidi@ilam.ac.ir
کشور: ایران استان: ایلام شهر: ایلام
آدرس: M.seidi@ilam.ac.ir

به اشتراک گذاری صفحه مسعود صیدی

کلیدواژه های مهم در مقالات مسعود صیدی

پشتیبانی