توسعه بازاریابی گردشگری پایدار و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 267

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF07_053

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در دهه های اخیرگردشگری به عنوان یک حوزه مهم و استراتژیک مورد توجه بسیاری از جوامع علمی و اجرایی میباشد. باتوجه به اینکه گردشگری نقش مهمی در توسعه و اشتغال دارد و از مشکلات صنعت گردشگری درکرمانشاه عدم توجه به جذب گردشگر است. از این رو هدف این پژوهش توسعه بازاریابی گردشگری پایدار و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی میباشد. بدین منظورتحقیق حاضر با روش کیفی، و با توجه به رویکرد ساختاری تفسیری صورت گرفت. روش انتخاب نمونه ها به صورت نمونه گیری هدفمند بود و جمع آوری داده ها با بهره گیری از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع از مصاحبه با ۱۹نفر از متخصصین و نخبگان دانشگاهی استان کرمانشاه فعال در حوزه گردشگری و شرکت های گردشگری و گردشگران روستا های پاوه اشباع نظری حاصل شد. با توجه به محاسبات انجام شده مشخص شد پنج سطح در توسعه پایدار گردشگری و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی دارد در منطقه روستایی پاوه اگر حلقه های ارتباطی میان دولت مردان و سیاست گذاران گردشگری را باسایر دست اندرکاران(مردم بومی) ، متخصصان، انجمنهای تخصصی و مردم نزدیکتر شود، حضور و مشارکت فعالان ذینفعان ، در عرصه سیاست گذاری ها توسعه پایدار گردشگری بیشتر می گردد که موجب درآمد زایی مناسب تر و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق روستایی میگردد.

نویسندگان

فرشید نمامیان

استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

سیدرضا حسنی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

رضا کوه پیکر

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

مهدی استیفایی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران