آقای دکتر محسن رنانی

Dr. Mohsen Renani

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181510)

2
45
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی