آقای دکتر مرتضی سامتی

Dr. Morteza Sameti

استاد دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184224)

17
53
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی