آقای دکتر نعمت اله اکبری

Dr. Nematollah Akbari

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181784)

15
23
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی