ارزیابی زیست پذیری فرهنگی در کلان شهر مشهد

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 455

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

URBANPLANING09_078

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1399

چکیده مقاله:

معیار زیست پذیری فرهنگی به عنوان یکی از جامع ترین معیارهای ارزیابی است که از سه شاخص فرصتمشارکت فرهنگی، مشارکت فرهنگی و حمایت از فرهنگ و 54 زیر شاخص تشکیل شده است. معیاریجامع و مناسب جهت استفاده برای پیشبرد اهداف شهرها در مسیر توسعه است. این مطالعه با هدفارزیابی معیار زیست پذیری فرهنگی در کلان شهر مشهد و همچنین بررسی روند آن در طی یک دوره انجامشده است تا توان این کلان شهر را در بهره گیری از منابع فرهنگی در جهت ایجاد فضای با کیفیت شهریارزیابی کند. داده های مطالعه به ازای هر 10000 نفر جمعیت محاسبه و استانداردسازی شده است، سپسبا میانگین ساده زیرشاخص ها، سه شاخص اصلی محاسبه و با بهره گیری از میانگین این شاخص ها،زیست پذیری فرهنگی کلان شهر مشهد برای سال های 1392 تا 1396 برآورد شده است. نتایج پژوهش بیان گراین مساله است که معیار زیست پذیری فرهنگی در شهر مشهد در طول دوره پژوهش با افزایش روبه رو بودهاز مقدار 655 / 0- در سال 1392 به 1 در سال 1396 رسیده است. شاخص های تعیین کننده زیست پذیریفرهنگی هم در طول دوره پژوهش روند صعودی داشته اند.

نویسندگان

شیده یوسف طالشی

کارشناسی ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر، گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان

سیده هما موذن جمشیدی

استادیار اقتصاد فرهنگ و هنر، گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان

نعمت اله اکبری

استاد اقتصاد، گروه اقتصاد ، دانشگاه اصفهان

فریبرز بارانی فرد

کارشناسی ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر، گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان