خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه هنر اصفهان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,577
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 125
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 58
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 115 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 42 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه هنر اصفهان

بازطراحی کتیبه و نقوش هندسی با استفاده از مصالح سازگار با محیط زیست؛ (نمونه موردی: کتیبه سردر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان) نوشته سمیرا محمدی مقدممروری بر مفهوم خیابان کامل و تجارب سیاست گذاری نوشته مهسا فتاحیانبررسی انسجام کالبدی محلات شهر درچه بر اساس عنصر خیابان نوشته محمد سمائی و بهنام اسماعیلی و مرجان رجبیارائه چارچوب ارزیابی و سطح بندی مناطق شهری براساس رویکرد شهر فشرده۱ نوشته سمیه فتحی و همایون نوراییبررسی ایمنی مسیر خانه تا مدرسه دانش آموزان و اثرات نوع حمل نقل بر سلامت جسمی و روحی آنان نوشته فاطمه السادات عقیلی و محمد عابدسیچانی و همایون نورائینقش خیابانهای پیاده مدار در کاهش جرائم شهری با تاکید بر نظریه نوشهرگرایی نوشته نرگس حسین پورمحمدآبادیسنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری ؛ مطالعه موردی : مناطق پانزده گانه شهر اصفهان نوشته نرگس حسن پورمحمدآبادیبررسی ابعاد و شاخص های فقر شهری نوشته وحید مهدویانتاب آوری و توسعه پایدار شهری نوشته وحید مهدویانارزیابی قوانین موجود در خصوص کاربری باغات و اراضی کشاورزی خارج از محدوده(موردپژوهش : روستای کبوتر آباد اصفهان) نوشته همایون نوراییارزیابی شاخص های موثر بر سرزندگی فضاهای شهری (نمونه مطالعاتی : بلوار نوبهار، شهر کرمانشاه) نوشته مجتبی لرزنگنهارزیابی آسایش حرارتی کاربران فضای شهری با استفاده از ابزار گرسهاپر (مطالعه موردی : کوی نور و شهرک قائمیه در منطقه ۱۳ اصفهان) نوشته نگین محمدشریفی و بهادر زمانیمطالعه تطبیقی نقشمایه اژدها در خانه پیرنیا نایین و قالی های دوره صفوی نوشته معصومه قاسمی فلاورجانی و صمد نجارپورجباری و حسن یزدان پناهمطالعه مسجد شهبازخان ومسجد شافعی کرمانشاه ازنظر رویکرد فرمالیستی نوشته اعظم شعبانی و سیده مریم ایزدی دهکردیمطالعه ساختار وتزیینات معماری حمام شهبازخان کرمانشاه نوشته اعظم شعبانیپژوهشی بر تزئینات چوبی خانه فروغ الملک در شیراز نوشته خاطره سروش قلاتی و قباد کیانمهرگونه شناسی آرایه های هنری مندرج بر تالار دارالحفاظ مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی نوشته ناهید جعفری دهکردینشانه شناسی خورشید در تزئینات معماری ایران نوشته نیلوفر ملک و الهام والی نژادبررسی پیش بام و فضاهای مرتبط با آن در خانه های سنتی دزفول نوشته هانی زارعیواکاوی شاخصه های تزیینات به کار رفته در معماری مسکونی دورهی قاجار شهر بروجرد نوشته فرهاد چگنی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه هنر اصفهان

تاکنون 3 کنفرانس توسط دانشگاه هنر اصفهان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه هنر اصفهان به صورت زیر است: