جعفر مرادی

پژوهشگر دکتری تخصصی شهرسازی

Researcher ID: (283126)

7
1
1
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب شهر مردم؛ ساختار فضایی شهر و حقوق شهروندان ایرانی (انتشارات بین المللی نوید) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی