آقای دکتر محمد مسعود

Dr. Mohammad Masoud

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (366036)

115
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی