خانم دکتر سیده مرضیه طبائیان

Dr. Seyedeh Marzieh Tabaeian

دانشيار. عضو هيات علمي تمام وقت

Researcher ID: (398081)

96
16
5
3
7
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو شوراي دانشي هنر برنامه علمي مهندسي و مديريت منابع اب دبيرخانه پايش ازاد سازمان مركزي دانشگاه ازاد اسلامي
 • عضو هيات تخصصي پيش دفاع هاي متمركز مقطع دكتري سازمان مركزي دانشگاه ازاد اسلامي
 • مدير داخلي و عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي بنيان هاي حكمي فلسفي- هنر ايراني
 • عضو هيات تحريريه فصلنامه پژوهشي در پايداري مکان
 • عضو هيات تحريريه فصلنامه پژوهشي در معماري و روانشناسي محيط
 • رییس مرکز تحقیقات گردشگری معماری و شهرسازی. دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب سکونت هویت و دل بستگی به مکان (معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان) - 1396 - فارسی
 • کتاب نگاهي نو به معماري محيط آموزشي كودكان (معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان) - 1395 - فارسی
 • کتاب معماری فضاهای آموزشی برای کودکان با نیازهای خاص (معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان) - 1395 - فارسی
 • کتاب انسان و محيط (رويكرد روانشناختي به معماري و شهرسازي) (معاونت پژوهشي دانشگاه ازاد اسلامي واحد اصفهان) - 1393 - فارسی
 • کتاب مارسل برویر (مجموعه مشاهير معماري) (انتشارات هنر معماری قرن) - 1388 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

 • عضو پايه 1 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان (1385-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هيات علمي تمام وقت گروه معماري (1384-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدير گروه كارشناسي ارشد معماري و كارشناسي ارشد معماري داخلي دانشگاه ازاد اسلامي واحد هرند (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشكاه هاي ازاد استان اصفهان در گروه هنر و معماري (1400)
 • لوح افتخار در چهارمين دوره جايزه کتاب معماري و شهرسازي دکتر منوچهر مزيني جهت تاليف کتاب نگاهي نو به معماري آموزشي کودکان (1399)
 • استاد منتخب آموزشي در سال تحصيلي 94-95 (1396)
 • دريافت سومين دوره جايزه کتاب سال دکتر مزيني بابت كتاب انسان محيط (1395)
 • • فارغ¬التحصيل برگزيده دومين گردهمائي دانش آموختگان موفق دانشگاه ازاد اصفهان (1388)
 • لوح افتخار در چهارمين دوره جايزه کتاب معماري و شهرسازي دکتر منوچهر مزيني جهت تاليف کتاب معماري فضاهاي آموزشي براي کودکان با نيازهاي خاص
 • اثر برگزيده در نخستين دوره کتاب سال ابن سينا - تاليف كتاب انسان محيط