خانم سمیه امیدواری

Somayeh Omidvari

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177960)

62
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی