خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علم و هنر یزد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,754
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 176
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 4
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 19 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علم و هنر یزد

بررسی رابطه بین توانایی شناختی و عملکرد مالی در بین دانشجویان علوم مالی دانشگاه علم و هنر یزد نوشته محمدحسین زارع زاده مهریزی و علی اژدریبررسی رابطه بین توانایی شناختی و سواد مالی در بین دانشجویان علوم مالی دانشگاه علم و هنر یزد نوشته محمدحسین زارع زاده مهریزی و علی اژدریبررسی نقش میانجی گری جذب مشتریان بررابطه سواد مالی و عملکرد مالی در شرکت های شهرک صنعتی یزد نوشته مهدی محمدپور دهباری و علی اژدریبررسی تاثیر جذب مشتریان بر سواد مالی در شرکت های شهرک صنعتی یزد نوشته مهدی محمدپور دهباری و علی اژدریبررسی تاثیر ابعاد روابط مصرف کننده با برند بر روی وفاداری به برند با توجه به نقش اعتماد و اثر همسانی مصرف کنندگان (مورد مطالعه: پوشاک یزدباف) نوشته فاطمه غلامی و مسعود احمدخانیآسیب شناسی مدیریت فروش فرش دستباف مطالعه موردی کاشان نوشته مهسا جعفریانی و محمود طباطبایی هنزایینقش نماهای دوپوسته در ارتقاء حریم دیداری در مجتمع های مسکونی تهران (با تحلیلی بر عناصر مشربیه در معماری گذشته) نوشته سمیه امیدواری و الهام امیدواریبررسی رابطه بین تغییر اجباری و داوطلبانه حسابرس مستقل بر اهرم مالی و کیوتوبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته ساره محمدیبررسی تاثیر محافظ کاری مشروط بر راهبرد تجاری و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته ساره محمدیبررسی تاثیر فرار مالیاتی بر چرخه عمر شرکت و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته ساره محمدیبررسی تاثیر شدت رقابت بر چرخه عمر شرکت و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته ساره محمدیتاثیر پذیری حس مکان گردشگران شهر یزد از رفتارهای زیست محیطی نوشته فضیله سمیریان و میرمحمد اسعدیمطالعه بینامتنی جغرافیای تاریخی مکان رویداد گذر سیاوش از آتش نوشته محمود اشعاری و محمد حسین صالحیتطبیق پارچه ی دیبای شوشتری و ابریشم از نظر کاربرد و خاستگاه و طرح و رنگ نوشته عصمت غنی زاده و سیدمحمود طباطبایی و محسن برزگریتاثیر اسانس رزماری بر بیان ژن آنتی آپوپتوز BCL-XL در رده سلولی MCF-۷ سرطان پستان نوشته مژگان شخص نیایی و نرگس نیکونهاد لطف آبادیبررسی رابطه میان بهروزی روان شناختی و وفاداری کارکنان با تاکید بر نقش فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان یزد) نوشته مسعود عطائی قراچه و مصطفی گنجی اشکذری و آرزو عالیشناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص های موثر بر انتخاب مقصد گردشگری سلامت از دید گردشگران پزشکی سالمند نوشته میرمحمد اسعدی و سعیده درخشبررسی ماندگاری پسماندهای پلاستیکی در اکوسیستم های دریایی و اقیانوس ها نوشته حمیدرضا احمدی حیدریتحلیل وضعیت توزیع جهانی، ترکیب و فراوانی پسماندهای دریایی (با تاکید بر پلاستیک ها) نوشته حمیدرضا احمدی حیدریمقایسه عملکرد الگوریتم PSO با الگوریتم GA و Cuckoo در یافتن بازه زمانی پویا در ابر نوشته مرضیه رحمانی و فاطمه سعادت جو

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علم و هنر یزد

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علم و هنر یزد در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: