خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علم و هنر یزد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,105
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 185
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 6
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI: دسترسی IP base
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 31 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علم و هنر یزد

بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا: پدیده ای نوین در محاسبه بهای تمام شده نوشته مهدیه اژدریبررسی اثر بخشی برنامه ی عصب روانشناختی کودک محور تلفیقی با تنظیم هیجان بر تنظیم هیجان، عزت نفس و عملکرد زبان در کودکان دارای تاخیر تحول زبان نوشته Mohaddeseh Fallahzadeh abarquei و Farangis Demehri و mohsen saeedmaneshThe Effect of Exercise on Glucoregulatory Hormones نوشته Alireza Farahnakمقایسه و تاثیر سیتوتوکسیت نانو ذرات نقره حامل گیاه دارویی بومادران بر سرطان تخمدان نوشته طاهره عظیم زاده تفت و آمنه جاویدThe Effects of Herbal Medicines on CardiovascularDiseases نوشته Abolfazl Ghane و Afsane Hosseinzadehخوشه بندی و مدیریت ریسک های فرآیندی پروژه های خطوط انتقال آب بین شهری بااستفاده از روش FMEA نوشته احمد سرتیپ زادهمقایسه کارکردهای اجرایی و راهبردهای یادگیری در دانش آموزان اوتیستیک با عملکرد تحصیلی بالا و پایین نوشته فرنگیس دمهری و طاهره خطیبی و مهدیه عزیزیاثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری دانش آموزان نابینا نوشته حانیه سادات سیدالحسینیمقایسه کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، کودکان با اختلال یادگیری ویژه و کودکان عادی نوشته حانیه سادات سیدالحسینیبررسی سبک دلبستگی و صفات طیف اوتیسم در کودکان بیش فعال نوشته فرنگیس دمهریشناسایی عوامل موثر در ایجاد برند گردشگری خوراک در شهر شیراز به کمک روش تحلیل محتوا نوشته سید علیرضا بدیهی و امید بیات و سعید زارعراهبردهای توسعه کارکردهای فناوری اطلاعات در هواشناسی با رویکرد SWOT نوشته مهدیه زارعیارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات در مدیریت ترافیک شهری با رویکرد SWOT نوشته محمدتقی حمیدیارزیابی کارکردهای کارت هوشمند ملی (چالش ها، کاربردها، نیازمندی ها) با رویکرد فازی نوشته صدیقه زیدآبادی نژادنقش خودمهارگری و هیجانطلبی در پیشبینی نگرش به روابط فرازناشویی در زنان دارای تجربه خیانت به همسر نوشته فاطمه آقائی میبدینقش خودمهارگری و هیجان خواهی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت در زنان دارای تجربه خیانت به همسر نوشته فاطمه آقائی میبدیپیش بینی شیوه های فرزند پروری بر سلامت روان فرزندان ۸ تا ۱۲ ساله شهر یزد در سال ۱۴۰۲ نوشته نجمه زارع زاده مهریزیپیش بینی عزت نفس و سلامت روانی بر اساس هویت اخلاقی و خویشتن پنداری نوشته فاطمه اقتداریتبیین نقش امنیت شغلی کارکنان بر کارکرد قرارداد روانشناختی و رفتارهای کاری (مطالعه موردی: کارکنان قراردادی شرکت آب و فاضلاب استان یزد) نوشته زهرا جاسم بچاریواکاوی عوامل موثر بر ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در میان گردشگران (مورد مطالعه: شهر همدان) نوشته گلنوش جباری

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علم و هنر یزد

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علم و هنر یزد در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: