ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
31
اردیبهشت

دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری روز جمعه، 31 اردیبهشت، 1395 توسط موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: AUUM02
حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست، محیط زیست (عمومی)، مسکن و معماری، معماری و شهرسازی، مهندسی عمران و سازه، مهندسی عمران (عمومی)، مهندسی و فناوری
برگزار کننده: موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهاي كنفرانس:

محور هاي معماري
سبك شناسي معماري
زيبايي شناسي در معماري
نقد نظريه ها و  آثار معماري 
معماري منظر
سازه هاي نو در معماري
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
معماري ، اقليم و چگونگي مصرف انرژي
مصالح و روشها و فناوريهاي نو در معماري و ارتقاء بهره‌وري در معماري
روشهاي طراحي معماري
معماري معاصر ايران
انرژي هاي نو در معماري
معماري ايراني- اسلامي
مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئينات در  معماري
مفهوم شناسي ، نظريه ها ، تجارب و رويكردها معماري معاصر
معماري بومي
بوم شناسي
معماري اسلامي
مديريت پروژه
معماري و خلاقيت
معماري و گردشگري
سازه هاي سنتي در معماري
مباحث در حوزه اقتصاد و معماري
سير انديشه هاي معماري
معماري و فرهنگ
معماري و انرژي
حكمت هنر اسلامي
معماري، امنيت و مشاركت اجتماعي
ارتباط دوسويه معماري، فرهنگ و تعاملات اجتماعي
ضوابط فني، استانداردها و قوانين در معماري
هويت شهري در معماري 
معماري پايدار، مباني و مفاهيم توسعه پايدار در معماري
معماري و تكنولوژي
منظر فرهنگي و بافت هاي تاريخي
نوسازي شهري
ميراث فرهنگي و بافت‌هاي فرسوده
بهسازي آثار تاريخي
معماري و گردشگري، جغرافيا و اكوسيستم ها
آرمان شهرها و معماري
مباحث در حوزه روانشناسي محيط
ادبيات معماري
تنظيم شرايط زمين
مباحث در حوزه حقوق و معماري
روش تحقيق در معماري
و محور هاي آزاد مرتبط با معماري
 
محور هاي عمران

فن آوري هاي نو در مهندسي عمران
مهندسي عمران و محيط زيست
.مهندسي سازه
.مهندسي زلزله
سيستم هاي سازه اي و اتصالات نوين در بهسازي سازه ها
ارزيابي آسيب‌پذيري، آسيب‌رساني و ريسك شريانهاي حياتي در بحران‌هاي طبيعي
.مهندسي ژئوتكنيك
.مديريت ساخت و اجرا
.آموزش و توسعه مهندسي عمران
نقشه برداري،ژئودزي و ژئوماتيك
مهندسي منابع آب،سازه هاي هيدروليكي و دريايي
تاثيرات تحولات تكنولوژي در مهندسي عمران
مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
نقش تكنولوژي ساخت در توسعه پايدار
نقش مهندسي عمران در جهت مقاوم سازي بافت ها و بناهاي تاريخي
ايمني و مديريت بحران و پدافند غيرعامل
مهندسي راه،حمل و نقل و ترافيك
ترافيك،حمل و نقل و زيرساخت هاي شهري
مهندسي ترافيك و توسعه پايدار شهري
طراحي داخلي، مهندسي ايمني و ارگونومي
طراحي و ساخت پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ريلي، فرودگاه‌ها و اسكله‌ها
مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
سيستم هاي طراحي، ساخت و توليد پيشرفته
 صنعتي سازي و سبك سازي ساختمان
مديريت پروژه، مهندسي ارزش و مديريت هزينه
فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي، پايداري انرژي
 مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب
سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
و محور هاي آزاد مرتبط با عمران

محورهاي مديريت شهري
 فرهنگ شهر نشيني
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
شهروند و حقوق شهروندي
محيط زيست و مديريت شهري
حمل و نقل و ترافيك و مديريت شهري
امنيت، مديريت بحران، پدافند غيرعامل و مديريت شهري
شهر هوشمند و مديريت شهري
خدمات شهري و مديريت شهري
آب، فاضلاب و مديريت شهري
بافت هاي فرسوده، حاشيه‌نشيني و مديريت شهري
شوراها، مديريت محلي و مديريت شهري
بررسي مقررات ملي ساختمان بر اساس الگوهاي اسلامي
تعامل در فضاي شهري
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
ابزارهايي مديريت و ‌سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه
نماهاي شهري
روانشناسي محيطي
عناصر سازنده و هويت بخش در مناظر شهري سنتي و جديد
طراحي وفضاهاي شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
مديريت پروژه هاي شهري
برنامه هاي توسعه شهري
مديريت شهر الكترونيك
 ارتقاي خدمات شهري و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو به منظور ايجاد شهر هوشمند
مديريت انرژي- مديريت حمل و نقل و توسه شهري در شهرهاي ايران
مديريت بحران
كاهش آسيب پذيري، مقاوم سازي و بهسازي اماكن و شريانهاي شهري
برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
توسعه شهري و معماري پايدار (اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي- سياسي) و تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
نظارت و ارتقاي كيفيت
حاشيه نشيني، اقتصاد غير رسمي و توسعه پايدار شهري
كاربردمصالح و فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه  وسازه هاي شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
گردشگري شهري
و محور هاي آزاد مرتبط با مديريت شهري
 
محورهاي شهرسازي

الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر
تبيين نقش شهرداري­ها و شوراها در اجرايي­كردن مفاهيم معماري و شهرسازي
پايداري در شهرسازي
حمل و نقل شهري
اكولوژيك شهري و شهر سبز
شاخص ها، سياست ها، موانع و محدوديتهاي توسعه شهري
ضوابط، استانداردها، قوانين و مقررات در منظر شهري 
زيبايي‌شناسي در شهر
طراحي شهري
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
آرمان‌شهر اسلامي
نهادهاي اجتماعي شكل گيري فضاهاي شهري
تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
سرمايه انساني و اجتماعي معماري و شهرسازي
امنيت در محيط‎هاي انسان ساخت
مدرنيته و هويت شهري 
شهرهاي خلاق و گسترش هاي شهري نوين
شهرهاي خلاق در حوزه پژوهشهاي اجتماعي ومحيط زيست
طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني
تجارب طراحي شهري وشهرسازي در جهان
الگوهاي شهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي 
منظر شهرهاي اسلامي، آسيب‎شناسي، چالش‎ها و تجارب موفق جهاني
 المان هاي شهري
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
اكولوژيك شهري و شهر سبز
اصول اكولوژيكي در مديريت منظر شهري
طراحي شهري،بهسازي منظر و محيط زيست
تاثير طراحي فضاهاي شهري در ايجاد شهرهاي سالم شهرهاي شاد
جغرافيا وشهرسازي
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درشهرسازي
جغرافيا،تغييرات آب وهوايي،شهرسازي پايدار
ناپايداري شهر و عوامل موثر
بررسي توسعه پايدار از منظر اقليم و بوم شناسي
مديريت و ارزيابي اثرات زيست محيطي، انرژي‎هاي نو و تجديد پذير
فناوري ساخت و ارتقاء بهره ‌وري در شهرسازي
و محور هاي آزاد مرتبط با شهرسازي
 
محور هاي توسعه پايدار

 شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
برنامه ريزي و طراحي شهري در جهت دستيابي به توسعه پايدار
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار
ارتقاي كيفي ساخت و سازهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
روشهاي طراحي و ساخت با رويكرد توسعه پايدار
عمران و توسعه پايدار
مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
نقش تكنولوژي ساخت در توسعه پايدار
و محور هاي آزاد مرتبط با توسعه پايدار
 
محور هاي محيط زيست

 روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
ارتقا فرهنگ حفاظت از محيط زيست
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
شاخص هاي زيست محيطي در توسعه پايدار
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار روستاها
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
مسائل محيط زيست كلان شهرها
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
اكولوژي شهري و شهر سبز
همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه  با محيط زيست
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
محيط زيست و انواع آلودگي ها  
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
روش‎هاي نوين تشخيص كيفي و اندازه گيري آلاينده‎هاي شيميايي محيط زيست
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و شيوه‎هاي كاهش آلاينده‎هاي زيست محيطي
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
مكانيسم هاي توسعه پاك
ساختمان هاي سبز، انرژي هاي پاك و محيط زيست پايدار
 اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
مديريت پسماند در شهرها
مديريت پسماندهاي آزمايشگاه هاي شيمي
 مديريت حيات وحش شهري
ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
ايده هاي نو براي حمايت، حفاظت و مديريت محيط زيست
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
نانو ومحيط زيست
فاضلاب شهري و تصفيه    
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
تغيير اقليم ومحيط زيست
گردشگري ومحيط زيست
و محور هاي آزاد مرتبط با محيط زيست

 

درج در تقویم: 7 بهمن 1394 - تعداد مشاهده 12883 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
31 اردیبهشت 1395
مهلت ارسال اصل مقالات:
20 اردیبهشت 1395

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي

ساختار سازمانی

رئیس کنفرانس
رضا علی پور
دبیر علمی
سمیه امیدواری
پشتیبانی