آقای دکتر منوچهر فروتن

Dr. Manouchehr Foroutan

استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (391217)

74
39
1
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

جوایز و افتخارات

  • استاد نمونه گروه معماری (1398)