ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا پنجستونی

Alireza Panjestooni

استادیار دانشگاه باختر ایلام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181148)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا پنجستونی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیموسسه آموزش عالی باختر
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات عمران شهری

مقالات علیرضا پنجستونی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهLight Steel Framing LSF معرفی سازهاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
2دریافت فایل PDF مقالهمعرفی سازه های چادریاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازه های بادی با نگرش معماری در طراحی و اجرااولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مبلمان شهری بر هویت، سیما و زیبایی شهردومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت ها و محدودیت های اجرای صنعتی ساختمان به روش قالب تونلیدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه سازه های کابلی و سازه های فضاکارکنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر1393
7دریافت فایل PDF مقالهفناوری های جدید نمای کلی از سازه های هوای فشردهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری1393
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دینامیکی فزاینده قاب مرکب بتنی بادیواربرشی تقویت شده با درنظر گرفتن اثرات حوزه ی نزدیک گسلهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سطوح عملکردقاب بتنی دارای دیواربرشی بااستفاده ازنرم افزار آباکوسهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
10دریافت فایل PDF مقالهمروری برسازه های چادری و ویژگیهای آنسومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1394
11دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ساختار سازههای چادریدومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهکاهش مصرف انرژی در ساختمانهای هوشمند با استفاده از سیستم BMS و قابلیتهای آندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی مفهومی توسعه پایدار در شکلگیری عناصر معماری بومی شمالایرانکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
14دریافت فایل PDF مقالهشاخص های کیفی بتن سبک گازیاولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین1394
15دریافت فایل PDF مقالهمعرفی سازه فضاکار و ویژگی های آناولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین1394
16دریافت فایل PDF مقالهترسیم منحنی های شکنندگی قاب بتنی دارای دیوار برشی تقویت شده با صفحات اف ار پی تحت اثر زلزله های حوزه های نزدیک و دور از گسلکنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی1394
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سطوح عملکرد و میانگین بسامد سالیانه قاب بتنی دارای دیوار برشی تقویت شده با اف ار پی در زلزله های حوزه های نزدیک حوزه های نزدیک و دور از گسلکنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی1394
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سازهای ساختمان های چوبی و تحلیل آنسومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بهسازی خاک مارن با آهک بر پارامترهای مقاومت برشیکنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بامبو به عنوان یک سازه پایدار درساختمان سازیکنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی1395
21دریافت فایل PDF مقالهصنعتی سازی ساختمان با استفاده ازسیستم های قاب سبک فولادی بررسی نمونه های موردیکنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی1395
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ضریب رفتار مهاربند زانویی نیم دایرهچهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1395
23دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیستم های هوشمند در معماری پایدارچهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1395
24دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار و مفهوم آن در معماری بومی شمال کشوراولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
25دریافت فایل PDF مقالهاصول طراحی مسکن پایدار و الگوهای پایدار در معماری بومی شمالاولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
26دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار در راستای اهداف شکل گیری طراحی پایداراولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
27دریافت فایل PDF مقالهسازه های پارچه ای کششی و خصوصیات آندومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1395
28دریافت فایل PDF مقالهسیستم قالب عایق ماندگارسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختمان های انرژی صفر با رویکرد معماریسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395
30دریافت فایل PDF مقالهسازه L.S.F با رویکرد توسعه پایدار در معماریکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آهک در مقاومت فشارى خاک مارنکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آهک در ضریب عکس العمل بستر خاک مارنیکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
33دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی تاثیر بکارگیری سخت کننده ی لبه ای بر مقاومت قاب مهار بندی شده ی هم محور به کمک نرم افزار المان محدود ABAQUSچهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1397
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی تاثیر بکارگیری سخت کننده ی طولی بر مقاومت قاب با کمک نرم افزار المان محدود ABAQUSچهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1397
35دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی تاثیر بکارگیری سخت کننده ی میانی بر مقاومت قاب با کمک نرم افزار المان محدود ABAQUSچهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1397
36دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر تغییرات طول و ضخامت برمقاومت قاب مهاربندی شده هم محور تحت بارهای چرخه ایچهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1397
37دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش جایگاه مصالح هوشمند در پایداری ساختماناولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی در زلزله سرپل ذهاباولین همایش ملی معماری، عمران،گردشگری با رویکرد توسعه پایدار1398
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد و موقعیت های بازشو بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادیسومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 92 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علیرضا پنجستونی

تماس با علیرضا پنجستونی


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا پنجستونی

پشتیبانی