خانم دکتر آزیتا بلالی اسکویی

Dr. Azita Balali oskoyi

هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178946)

59
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی