آقای دکتر یاسر شهبازی

Dr. Yaser Shahbazi

دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (23110)

63
16
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی