آقای دکتر قاسم مطلبی

Dr. Ghasem Motallebi

دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181744)

29
39

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی