آقای دکتر علی شرقی

Dr. Ali Sharghi

عضو هیئت علمی گروه معماری

Researcher ID: (96431)

86
37
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی معماری منظر UPM مالزی1387-1393
  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه تهران1367-1376