خانم دکتر سیده مریم مجتبوی

Dr. Seyedeh Maryam Mojtabavi

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (30863)

32
37
1
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی معماری دانشگاه ازاد تهران جنوب1394-1401

جوایز و افتخارات

  • برنده چهل و چهارمین دوره جایزه جامعه جهانی معماری WAC در بخش ( اعضا) با پروژه: «دبستان ابتدایی»، در بخش برندگان جوایز معماری دانشجویی. دانشجو: حبیب نورالهی، استاد راهنما: سیده مریم مجتبوی. (1402)
  • برنده چهل و چهارمین دوره جایزه جامعه جهانی معماری WAC در بخش ( اعضا) با پروژه: «مدرسه شاد»، در بخش برندگان جوایز معماری دانشجویی. دانشجو: فاطمه مقدس، استاد راهنما: سیده مریم مجتبوی. (1402)
  • برنده چهل و سومین دوره جایزه جامعه جهانی معماری WAC در بخش (داوران) و (اعضا) با پروژه: «خانه نور»، در بخش برندگان جوایز معماری داخلی دانشجویی. دانشجو: فهیمه تفکری، استاد راهنما: سیده مریم مجتبوی. (1401)
  • برنده چهل و سومین دوره جایزه جامعه جهانی معماری WAC در بخش (اعضا) با پروژه: «خانه شفابخش»، در بخش برندگان جوایز معماری داخلی دانشجویی. دانشجو: تکتم رسایی، استاد راهنما: سیده مریم مجتبوی. (1401)
  • کسب عنوان تیم اول در رویداد جابزلند (اولین کمپ نوآوری و توانمند سازی مشاغل خانگی) با عنوان: بوم چین، آبان ماه 1399. (1399)
  • - کسب عنوان برگزیده "تیم اول" برای موضوع "اتاق های شهر، به وقت مردم" در اولین استارتاپ ویکند "هم افزایی علم، هنر، صنعت در طراحی المان های عملکردی"، شهریور 1398. (1398)
  • پذیرفته شدن طرح"المان خانه های رنگی" در مسابقه المان های بهاری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری(بهار1397). (1397)
  • - کسب رتبه سوم در مسابقه "طراحی المان میدان بهارستان شهرستان رامیان"، 1397. (1397)