خانم مهندس فاطمه قاسمی

Engineer Fatemeh Ghasemi

دانشجو کارشناسی معماری

Researcher ID: (291199)

16
1
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  INVESTIGATING THE DEVELOPMENT OF CITIZEN-ORIENTED SPACE ON PEOPLE’S BEHAVIOR OF OUTSKIRT TO AFFECT THE CULTURE OF SHAHID RAJAEI REGION OF MASHHAD

مقالات کنفرانسهای داخلی

جوایز و افتخارات

  • رویداد تامین مالی خیر خواهانه در مدیریت شهری (1400)