تاثیر خوانایی شبکه معابر بر احساس امنیت در بافت های فرسوده (نمونه موردی: محله جوباره اصفهان)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,042

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUITM01_189

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

یکی از عواملی که موجب ارتقای امنیت فیزیکی و روانی فضا می گردد، کیفیت شبکه معابر و پوشش آن برای شخص پیاده و سواره می باشد. ساختار شبکه معاب در بافت های فرسوده به منظور بررسی مشکل نفوذپذیری کم و عدم خوانایی این بافت ها از کل شهر و بافت های اطراف آن است. اهمیت شبکه معابر شهری از آن روست که کلیت شهر را به مثابه یک متن آشکار ساخته و امکان قرایت و خوانش این متن را از طریق آسیب شناسی فراهم می آورد. همچنین واجد عناصری است که می توان وضوح بصری و خوانایی آن را مورد بررسی قرار داد، زیرا داشتن تصویری روشن از محیط، نقش مهمی را در ایجاد احساس امنیت، افزایش تجربه و توانایی بیشتر جابجایی در محیط دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر در خوانایی شبکه معابر در محله جوباره اصفهان که به مثابه قدیمی ترین محلات مسکونی شهر اصفهان است؛ می باشد که با طرح تحقیق کیفی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام گرفته شده است. با پذیرش این که خوانایی شبکه معابر می تواند در ایجاد امنیت ساکنان محله تاثیر بسزایی داشته باشد، در این مقاله تاثیر مولفه های متغیر مستقل (خوانایی) را بر روی متغیر وابسته (امنیت) مورد بررسی قرار می دهیم. مطابق با بررسی های پژوهشگران فرم، کارکرد، معنا، تاثیر مستقیمی بر روی امنیت معابر در بافت های فرسوده دارد.

نویسندگان

اعظم حیدری

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نطنز

قاسم مطلبی

دکتری معماری، استادیار معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

علی اکبری

پژوهشگر دکتری معماری، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)