ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر سیدفتح اله ساجدی

Dr. Seyed Fathollah Sajedi

دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (2815)

فارغ التحصیل دانشگاه
دانشگاه مالایا- مالزی (um.edu.my)
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سیدفتح اله ساجدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

سمتهای علمی و اجرایی سیدفتح اله ساجدی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور سیدفتح اله ساجدی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"The effect of chemical activators on early strength of ordinary Portland cement-slag mortars", Elsevier BV, (2010), Vol 24, No 10: 1944-1951دریافت فایل PDF مقاله
2"Comparison of different methods for activation of ordinary Portland cement-slag mortars", Elsevier BV, (2011), Vol 25, No 1: 30-38دریافت فایل PDF مقاله
3"Effects of curing regimes and cement fineness on the compressive strength of ordinary Portland cement mortars", Elsevier BV, (2011), Vol 25, No 4: 2036-2045دریافت فایل PDF مقاله
4"Mechanical activation of cement–slag mortars", Elsevier BV, (2012), Vol 26, No 1: 41-48دریافت فایل PDF مقاله
5"Relationships between compressive strength of cement–slag mortars under air and water curing regimes", Elsevier BV, (2012), Vol 31, No : 188-196دریافت فایل PDF مقاله
6"Effect of curing regime and temperature on the compressive strength of cement-slag mortars", Elsevier BV, (2012), Vol 36, No : 549-556دریافت فایل PDF مقاله
7"Micro-structural analysis of recycled concretes made with recycled coarse concrete aggregates", Elsevier BV, (2021), Vol 267, No : 121041دریافت فایل PDF مقاله
8"Thermal activation of ordinary Portland cement–slag mortars", Elsevier BV, (2010), Vol 31, No 9: 4522-4527دریافت فایل PDF مقاله
9"Effects of thermal and mechanical activation methods on compressive strength of ordinary Portland cement–slag mortar", Elsevier BV, (2011), Vol 32, No 2: 984-995دریافت فایل PDF مقاله
10"The effect of heat treatment on the compressive strength of cement-slag mortars", Elsevier BV, (2011), Vol 32, No 8-9: 4618-4628دریافت فایل PDF مقاله
11"High-Strength Lightweight Concrete Using Leca, Silica Fume, and Limestone", Springer Science and Business Media LLC, (2012), Vol 37, No 7: 1885-1893دریافت فایل PDF مقاله
12Shokrollahzadeh, K., Sajedi, F., "Review and Comparison of Flat and Undulating Geometry of Steel Shear Walls on Their Seismic Behavior", International Journal of Applied Engineering Research, (2016), Vol. 11, No. 5, 3330- 3339دریافت فایل PDF مقاله
13Jalilifar, H., Sajedi, F., "Investigation on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Recycled Concrete", Civil Engineering Journal, (2016), Vol 2, No 1, 13- 22دریافت فایل PDF مقاله
14Sajedi, F., "RELATIONSHIPS BETWEEN COMPRESSIVE STRENGTH CEMENT-SLAG CONCRETE UNDER AIR AND WATER CURING REGIMES", Research in Civil and Environmental Engineering, (2013), Vol 1, No 4, 202- 225 دریافت فایل PDF مقاله
15Sajedi, F., Shafigh, P., "Optimum Level of Replacement Slag in OPC-Slag Mortars", Journal of Civil Engineering and Architecture, (2010), Vol 4, No 1, 11- 19 دریافت فایل PDF مقاله
16Sajedi, F., "Strength Development of Cement-Slag Mortars", Journal of Civil Engineering and Architecture, (2012), Vol 6, No 9, 1169- 1183دریافت فایل PDF مقاله
17Jalilifar, H., Sajedi, F., Razavi Toosi, Vahid, "Evaluating the durability of recycled concrete made of coarse recycled aggregate concrete containing silica-fume and natural zeolite", Journal of Construction, (2019), Manuscript Code: 14080, 457- 473دریافت فایل PDF مقاله
18Jalilifar, H., Sajedi, F., Afshar, R., "Experimental effect of using silica fume and fly ash on mechanical properties of recycled concretes", International Journal of Engineering and Applied Sciences, (2016), Vol 3, No 11, 67- 71دریافت فایل PDF مقاله
19Derabla, R., Sajedi, F., "Behavior of heat treated self-compacting mortar cured in seawater", Magazine of Civil Engineering, (2020), Article No. 9809, Vol 98, No 6, دریافت فایل PDF مقاله
20Sajedi, F., Abdul Razak, H., "Relationship between 7 and 28 days CSS for HSC by use of ANN and regression methods", Asian Journal of Civil engineering (Building and Housing), (2010), Vol 11, No 2, 207- 218دریافت فایل PDF مقاله
21Sajedi, F., Shafieinia, M., "Evaluation and comparison of GFRP casing and CFRP sheets application on the behavior of circular reinforced concrete column made of high‑strength concrete", Asian Journal of Civil Engineering, (2019) دریافت فایل PDF مقاله
22Sajedi, F., Shariati, M., "Behavior study of NC and HSC RCCs confined by GRP casing and CFRP wrapping", Steel and Composite Structures, (2019), Vol 30, No 5, 417- 432
23Toghroli, A., Shariati, M., Sajedi, F., ..., "A review on pavement porous concrete using recycled waste materials", Smart Structures and Systems, (2018), Vol 22, No 4, 433- 440دریافت فایل PDF مقاله
24Li, D., Toghroli, A., Shriati, M., Sajedi, F., ..., "Application of polymer, silica-fume and crushed rubber in the production of Pervious concrete", Smart Structures and Systems, (2019), Vol 23, No 2, 207- 214 دریافت فایل PDF مقاله
25Shafieinia, M., Sajedi, F., "Evaluation and comparison of GRP and FRP applications on the behavior of RCCs made of NC and HSC", Smart Structures and Systems, (2019), Vol 23, No 5, 495- 506دریافت فایل PDF مقاله
26Dreabla, R., Sajedi, F., "Acceleration of the Hardening of Concrete containing different levels of Slag: Comparison between Heat Treatment and using Admixture", 1st International Seminar on Civil Engineering, University of Bechar, (2013)دریافت فایل PDF مقاله
27Sajedi, F., Abdul Razak, H., "Estimation of 28-day CS of HSC Based on 7-day CS with ANN and Regression Methods and Results Comparison", Second international Conference of Geo-information Technology for Natural Disaster and Rehabilitation December 01-02, 2008, Bangkok, Thailand دریافت فایل PDF مقاله
28Derabla, R., Sajedi, F., "Effect of Slag Content on the Hardening Accelerator Concrete by Heat Treatment and Using Admixture", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012 Middle East Technical University, Ankara, Turkeyدریافت فایل PDF مقاله
29Derabla, R., Benmalek. M.L., Sajedi, F., "Effect of Steam Curing on the Properties of Slag-Cement Concrete in Seawater Environment", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October, 2012, Middle East Technical University, Ankara, Turkeyدریافت فایل PDF مقاله
30Orak, M., Sajedi, F., "Investigating the effect of using three pozzolans separately and in combination on the properties of self- compacting concrete", Advances in Nano Research, An International Journal, (2021), ...دریافت فایل PDF مقاله

مقالات سیدفتح اله ساجدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیلیکا فیوم (پودر میکروسیلیکا) بر بتن های سبک با مقاومت بالاپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تأثیر هندسه دیوارهای برشی فولادی تخت و موجدار بر رفتار لرزه ای آنهاکنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی1394
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک پروژه های تونل سازی مکانیزه به روش ماتریس احتمال-اثر،مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد دز در استان خوزستاندومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
4دریافت فایل PDF مقالهمروری بر دوام بتن های بازیافتیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رفتار دینامیکی مخازن آب بتنی هوایی جدا سازی شده در مناطق زلزله خیزدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر علل افزایش ضایعات مصالح ساختمانی در ایرانکنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
7دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب رفتارمخزن هوایی بتنی مکعبی و استوانه ای متکی برشافت مرکزی باروشهای تحلیل غیرخطیاولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار1394
8دریافت فایل PDF مقالهمدیریت کاهش ضایعات مصالح ساختمانی در ایراناولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار1395
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک پروژه های تونل سازی مکانیزه با روش های ماتریس احتمال – اثرو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه نتایج،مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد دز در استان خوزستانکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری1395
10دریافت فایل PDF مقالهارائه یک روش جدید برای سیستم کاهش خطرپذیری مدیریت بحراندومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1395
11دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی ساخت بتن با مقاومت بالا در شرایط آزمایشگاهی استان خوزستانهمایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها1395
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نرخ بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالاسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ارتفاع گلویی شدن بر رفتار لرزه ای برجهای خنک کنندهاولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی1395
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رفتار لرزهای سازههای فولادی جداسازی شده توسط جداسازهای آونگ اصطکاکی تک قوسی و سه قوسی تحت تحریک زلزلهاولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی1395
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و انتخاب بتن مناسب جهت استفاده در سازه های بلند مرتبه با استفاده از روش TOPSISچهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری1396
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دلایل افزایش زمان و هزینه در پروژه های عمرانی و ارایه راهکار با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبیسومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهندسی ارزش در پروژه سد بتنی شهریاردهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کارایی و خواص مکانیکی بتن حاوی خرده شیشه ضایعاتی جایگزین ماسهچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کارایی و خواص مکانیکی بتن حاوی پودر شیشه ضایعاتی جایگزین سیمانچهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا تحت نرخ های مختلف بارگذاریکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر میکروسیلیس و خاکستر بادی بر مقاومت فشاری و دوام در بتن های با مقاومت بالاکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های مدیران شایسته در پروژه های عمرانی؛ مطالعه موردی: شرکت آریانفت شهابکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ریسک های شرایط عمومی پیمان در قراردادهای سه عاملیکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر افزایش دهانه قاب مهاربندی شده برون محور با پیوندهای قایم دوگانه بر عملکرد آن تحت بارگذاری حوزه دورپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی قراردادهای ساخت- بهره برداری- انتقال در پروژه های گردشگری شهر دیلم با استفاده از مدل سواتپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار غیرخطی تیرهای بتنی در فضای اویلری تحت اثر بار انفجار تری نیتروتولوینپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
27دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کمانش جانبی - پیچشی تیرهای فولادی سرد نوردشده تحت اثر بارهای دینامیکیپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی خواص بتن مگر حاوی خرده شیشه بازیافتی جایگزین بخشی از ماسهپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
29دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی ساخت بتن مگر با سنگدانه های ریز بتن بازیافتیپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
30دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ترک خوردگی حرارتی در سد کارون 4 در خوزستانپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
31دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه های ساختمانی کشور در محیط فازیدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396
32دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ترک خوردگی تحت بارهای ثقلی و هیدرواستاتیک در سد کارون 4 در خوزستاندومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رفتار قاب های فولادی دارای ستون های مرکب با مقطع قوطی شکلدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396
34دریافت فایل PDF مقالهارایه یک مدل پیش بینی پایدار برای تخمین هزینه ساخت ساختمان های بتن آرمهدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر کاربرد ستون های کامپوزیتی نیمه محصور بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی کامپوزیت و فولادیدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی پارامترهای موثر بر رفتار لرزه ای دیوار برشی کامپوزیت تحت بارگذاری چرخه ایدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1396
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه فن آوریهای نوین و متداول ساخت سازه های بتنی در ایران از منظر هزینه و زماندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مقادیر مصالح و فعالیت های اجرای سازه ساختمان های فولادی در شهر اهوازدومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مقادیر مصالح و فعالیت های اجرای سازه ساختمان های بتن آرمه در شهر اهوازدومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
40دریافت فایل PDF مقالهمروری بر اشکالات اجرایی ساختمان های اسکلت فولادی شهر اهواز و ارایه راهکارهادومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
41دریافت فایل PDF مقالهمروری بر اشکالات اجرایی ساختمان های اسکلت بتن آرمه شهر اهواز و ارایه راهکارهادومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر شکل هندسی بازشوها بر عملکرد ساختمان های بتنی پیش ساخته تحت تاثیر بارهای جانبینهمین کنفرانس ملی بتن1396
43دریافت فایل PDF مقالهکنکاشی پیرامون تاثیر حلقه بتنی بر عملکرد پوسته های بتن مسلح دورانیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیال بر پاسخ های لرزه ای مخازن بتنی دوارکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
45دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی ساخت بتن سبک با استفاده از سبکدانه پیت نیشکر خوزستانپانزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1397
46دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی ساخت بتن سبک با استفاده از الیاف باگاس نیشکر خوزستانپانزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1397
47دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی ساخت بتن سبک با استفاده از سبکدانه ورمیکولیتپانزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1397
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه مقاوم سازی شده به روش کنترل غیرفعال با کاربرد جداگر لاستیکی با هسته سربیششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه1397
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه مقاوم سازی شده به روش کنترل غیرفعال با کاربرد مهاربند کمانش ناپذیرششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه1397
50دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رفتار انواع مهاربندها در ساختمان های فولادی کوتاه، میان و بلند مرتبهششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه1397
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار انواع مهاربندها در ساختمان های فولادی بلندمرتبهششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه1397
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرآموزشهای مهارتی مراکز فنی و حرفهای برتوانمندسازی نیروی انسانی در پروژه های عمرانی در استان خوزستانششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرآموزشهای مهارتی مراکز فنی و حرفه ای بر کیفیت اجرای پروژه های عمرانی در استان خوزستانششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین خواص مکانیکی بتن ساخته شده از مصالح شهرستان رامهرمز در استان خوزستانششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه تاثیر تحریم و سوء مدیریت بر روند اجرای طرح های تاسیسات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1398
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه ظرفیت نهایی تیرهای عمیق ساده و پیوسته بتن آرمه مطابق آئین نامه های بتن آمریکا، هندوستان و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایرانسومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1399
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزهای سازه های بلندمرتبه بتن آرمه قاب خمشی ویژه با نامنظمی های جرمی و هندسی در پلان و ارتفاعسومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1399
58دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و مسعود حمزه پور. "ارزیابی مفاد ماده 48 شرایط عمومی پیمان های متعارف و مقایسه با ضوابط فیدیک". سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. 1394
59ساجدی، سیدفتح اله و فرج الله حاصلی. "تعیین و مقایسه ضریب رفتار مخازن هوایی بتنی مکعبی و استوانه ای متکی بر شافت مرکزی و قاب خمشی با روش های تحلیل غیرخطی". سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. 1394
60ساجدی، سیدفتح اله و حامد پیروز. "ارزیابی ریسک پروژه های تونل سازی مکانیزه به روش تحلیل سلسله مراتبی- مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد دز در استان خوزستان". سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. 1394
61ساجدی، سیدفتح اله و سمیه محمدی. "بررسی و تعیین ضریب رفتار مخازن بتنی مکعبی زمینی ذخیره مایعات به روش تحلیل تاریخچه زمانی". سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. 1394
62ساجدی، سیدفتح اله و حسینعلی رئوفیان. "ارزیابی کارایی و خواص مکانیکی بتن های بازیافتی". سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. 1394
63پیروز، حامد و سیدفتح اله ساجدی. "ارزیابی ریسک پروژه های تونل سازی مکانیزه با روش های ماتریس احتمال-اثر و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه نتایج، مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد دز در استان خوزستان". کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، ترکیه، استانبول. 1395
64ساجدی، سیدفتح اله و نبیل رحیمی زاد. "ارزیابی رفتار ساختمان های کم ارتفاع با روش های تحلیل خطی و غیرخطی". کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، ترکیه، استانبول. 1395
65ساجدی، سیدفتح اله و محمدصادق میرسالاری. "بررسی و محاسبه ضریب رفتار قاب های خمشی بتن آرمه ویژه تقویت شده با دیوار برشی فولادی و بادبند فولادی ضربدری شکل". کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، ترکیه، استانبول. 1395
66ساجدی، سیدفتح اله و علی امینیان. "عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت تونل شهری؛ مطالعه موردی: تونل صدر-نیایش تهران". کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، ترکیه، استانبول. 1395
67ساجدی، سیدفتح اله و عبدالحسین مهرابی. "ارزیابی رفتار لرزه ای مهاربندهای زیپر و شورون به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی و مقایسه نتایج". کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، ترکیه، استانبول.1395
68ساجدی، سیدفتح اله و مسعود حمزه پور. "مقاوم سازی سازه ها به روش نصب سطحی با الیاف مقوم پلیمری و تسلیح با اتصال خارجی و مقایسه نتایج". کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، ترکیه، استانبول.1395
69ساجدی، سیدفتح اله و آزاده یاوری. "مدیریت کاهش ضایعات مصالح ساختمانی در ایران". اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد. 1395
70یاوری، آزاده و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی وضعیت و انواع ضایعات ساختمانی در استان های خوزستان، تهران و خراسان رضوی". اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران. 1395
71یاوری، آزاده و سیدفتح اله ساجدی. "راهکاری جهت مدیریت ضایعات ساختمانی با محوریت ایجاد قوانین و مقررات". اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران. 1395
72بدری، امیر و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی رابطه بین مقاومت فشاری و نفوذ تسریع شده یون کلراید در بتن های معمولی حاوی میکروسیلیس و افزودنی هوازا". چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. 1395
73عزیزپور، محسن و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی رابطه بین مقاومت فشاری و نفوذپذیری کلراید در بتن های با مقاومت بالا حاوی میکروسیلیس و خاکستربادی". چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. 1395
74عزیزپور، محسن و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی رابطه بین وزن مخصوص با مقاومت فشاری و نفوذ کلراید در بتن های با مقاومت بالا حاوی میکروسیلیس و خاکستربادی". چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. 1395
75آموزیان، مهدی و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی واکنش قلیایی- سنگدانه ای در بتن ساخته شده از مصالح بومی استان خوزستان". دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. 1395
76بدری، امیر و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی تاثیر میکروسیلیس بر رابطه بین مقاومت فشاری و نفوذپذیری در بتن های معمولی". دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. 1395
77بدری، امیر و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی تاثیر افزودنی هوازا بر رابطه بین مقاومت فشاری و نفوذپذیری در بتن های معمولی". دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. 1395
78عزیزپور، محسن و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی رابطه بین عمق نفوذ آب با مقاومت فشاری و نفوذپذیری کلراید در بتن های با مقاومت بالا حاوی میکروسیلیس و خاکستربادی". دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران. 1395
79آموزیان، مهدی و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی واکنش زایی قلیایی- سنگدانه ای معادن جوبجی رامهرمز و بالارود جنوبی اندیمشک در استان خوزستان". چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. 1395
80آموزیان، مهدی و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی فرآیند پدیده واکنش قلیایی- سنگدانه ای در بتن". دومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، انگلستان، لندن. 1395
81مرادی، حمید و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی رفتار قاب مهاربندی شده برون محور با پیوندهای قائم یگانه و دوگانه تحت بارگذاری حوزه های دور و نزدیک". پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. 1396
82کمالی، محمد و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی آزمایشگاهی خواص بتن مگر حاوی خرده شیشه بازیافتی جایگزین بخشی از ماسه". پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران. 1396
83عامری، سیدحسن و سیدفتح اله ساجدی. "ارزیابی و مقایسه هزینه اجرای سازه ساختمان های فولادی غیر هم مرتبه در شهر اهواز". کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، تهران. 1397
84عامری، سیدحسن و سیدفتح اله ساجدی. "ارزیابی و مقایسه هزینه اجرای سازه ساختمان های بتن آرمه غیر هم مرتبه در شهر اهواز". کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، تهران. 1397
85ساقی، فرهاد و سیدفتح اله ساجدی. "بررسی فنی- اقتصادی و مقایسه راهکارهای تامین آب اراضی بلندآب در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رامشیر در خوزستان". هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران- اسفند 1399، تهران. 1399
86نوری ممبینی، محمد و سیدفتح اله ساجدی. " ارزیابی دلایل تاخیر اجرای پروژه های عمده به روش مهندسی- خرید- ساخت در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ارائه راهکارها". هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران- اسفند 1399، تهران. 1399
87ساجدی، سیدفتح اله و سیدحسن عامری. " ارزیابی و مقایسه تغییرات هزینه اجرای سازه در ساختمان های فولادی غیر هم مرتبه با افزایش طبقات در شهر اهواز". هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران- اسفند 1399، تهران. 1399
88ساجدی، سیدفتح اله و سیدحسن عامری. " ارزیابی و مقایسه تغییرات هزینه اجرای سازه در ساختمان های بتن آرمه غیر هم مرتبه با افزایش طبقات در شهر اهواز". هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران- اسفند 1399، تهران. 1399
89رحمانی، علیرضا و سیدفتح اله ساجدی. " شناسایی علل ایجاد ریسک در اجرای پروژه های ساختمانی استان ایلام و ارائه راهکار مدیریت صحیح آنها". هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران- اسفند 1399، تهران. 1399
90جوهری، مهدی و سیدفتح اله ساجدی. " بررسی، مقایسه و رتبه بندی روش های حل مشکل ترافیک شهر ایلام از منظر هزینه و زمان". ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار- اسفند 1399، تهران .1399
91آلبوحمل، ابراهیم و سیدفتح اله ساجدی. " بررسی و مقایسه خواص رئولوژی و مکانیکی بتن های حاوی خاکسترهای کنوکارپوس و بید به صورت جداگانه و ترکیبی". ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار- اسفند 1399، تهران .1399

مقالات سیدفتح اله ساجدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهInvestigation on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Recycled Concreteژورنال مهندسی عمران1394
2دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی ساخت بتن مگر با استفاده از خرده شیشه و سنگدانه های بازیافتی بتنفصلنامه مصالح و سازه های بتنی1397
3دریافت فایل PDF مقالهیادداشت فنی: تحلیل موارد ادعا و اختلاف قراردادهای پروژه های عمرانی در صنعت نفت و گاز ایران و ارائه راهکارهانشریه مهندسی سازه و ساخت1396
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد خمشی تیرهای فولادی تقویت شده با پلیمر الیاف کربن تحت تحلیل غیرخطینشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران1396
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی ریسک ها در قراردادهای سه عاملی پروژه های فاضلاب شهر اهوازنشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران1396
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد خمشی تیرهای فولادی تقویت شده با پلیمر الیاف کربن تحت تحلیل غیرخطینشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهمروری بر عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتینشریه مهندسی سازه و ساخت1398
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابـی و مقایسـۀ رفتار لـرزه‌ایِ ساختمان‌های بلنـدمرتبـۀ فولادی با کاربرد دیوار برشـی‌های بتنـی و فـولادیفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1399
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب رفتار قاب خمشی بتن‌مسلح ویژه دارای دیوارهای برشی بازشودار به روش عددیفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1399
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار ستون های بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ FRPCنشریه مهندسی سازه و ساخت1399
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص رئولوژی و مکانیکی ملات های دوجزئی و سه جزئی حاوی میکروسیلیس و سربارهفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1399
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های با سنگدانه های ریز بازیافتی بتنینشریه مهندسی سازه و ساخت1400
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن های سبکنشریه مهندسی سازه و ساخت1400
14دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و مهدی حریزاوی. "ارزیابی و مقایسه لرزه ای دیوار برشی های کامپوزیتی و فولادی در قاب های ساختمانی با ستون های کامپوزیت نیمه محصور". نشریه مهندسی عمران امیرکبیر. 52، 41397
15ساجدی، سیدفتح اله و مصطفی اژدری زاده. "ارزیابی تاثیر زئولیت طبیعی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از درشت دانه های بازیافتی بنایی. 30، 11399
16دریافت فایل PDF مقالهشفیعی نیا، محسن، ساجدی، سیدفتح اله و سیدوحید رضوی طوسی. "بررسی و مقایسه کاربرد غلاف GRP و دورپیچ FRP بر رفتار ستون های بتن مسلح با مقطع دایره ای". 52، 11399
17دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله، هاشمی، سیدحمید و سیدمحسن کالوندی. "بهینه سازی زمان و هزینه در استقرار سکونت گاه های اسکان موقت پس از بحران". 50، 51397
18دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و فرزاد دارش. "بررسی آزمایشگاهی کارایی و خواص مکانیکی بتن حاوی پودر شیشه و خرده شیشه ضایعاتی با کاربردهای جداگانه و همزمان". 50، 61397
19دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و حسن جلیلی فر. "بررسی و مقایسه تاثیر زئولیت طبیعی و میکروسیلیس بر رفتار مکانیکی بتن های بازیافتی". 5، 41397
20دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و حسن جلیلی فر. "ارزیابی و مقایسه تاثیر پوزولان های زئولیت، میکروسیلیس و خاکستربادی بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی ساخته شده از صد درصد درشت دانه های بازیافتی". 6، 41398
21دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و حمیدرضا هلاکویی. "بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن های سبک". 1398
22دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و رضا افشار. "ارزیابی تاثیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن های با سنگدانه های ریز بازیافتی بتنی1397
23دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله، شفیعی نیا، محسن و سیدوحید رضوی طوسی. "بررسی رفتار ستون های بتن مسلح ساخته شده از بتن با مقاومت بالا و محصور شده با غلاف GRP و دورپیچ FRP1397
24دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و محسن احمدی. "ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد سرباره کارخانه فولاد اهواز در تثبیت بستر مسیر شرق پل ششم اهواز. نشریه مهندسی سازه و ساخت 1399
25دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و محسن شفیعی نیا. "ارزیابی و مقایسه کاربرد غلاف GRP و دورپیچ CFRP بر رفتار ستون های استوانه ای بتن مسلح ساخته شده از بتن های معمولی و پرمقاومت"، 12، 21398
26دریافت فایل PDF مقالهجلیلی فر، حسن و سیدفتح اله ساجدی. "مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص مکانیکی بتن های بازیافتی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و زئولیت طبیعی"، 12، 3. 1398
27دریافت فایل PDF مقالههاشمی، سیدحمید، ساجدی، سیدفتح اله و غلام عباس بهرامی نیا. "مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زئولیت طبیعی و نانوسیلیس بر خواص یتن خودتراکم عمل آوری شده در آب شرب و فاضلاب".1399
28دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و ویلبرت کرمیان. "بررسی خواص رئولوژی و مکانیکی ملات های دوجزئی و سه جزئی حاوی میکروسیلیس و سرباره". 1399
29دریافت فایل PDF مقالهJalilifar, Hasan, Sajedi, Fathollah and Sadegh Kazemi. "Investigation on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Recycled Concrete", 2, 12016
30دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و میلاد اورک. "مروری بر برخی از خواص مکانیکی و دوام بتن های خودتراکم توانمند". نشریه علمی- پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، دوره 7، شماره 21399
31دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله و سید محمدحسین رجبی. "ارزیابی کاربرد مهندسی ارزش در اجرای بدنه سد مخزنی بتنی کوثر گچساران". فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بتن1399
32دریافت فایل PDF مقالهساجدی، سیدفتح اله؛ اورک، میلاد و طاووسی تفرشی، شهریار. "بررسی مطلوبیت فنی و اقتصادی بتن های خودتراکم توانمند حاوی متاکائولین، میکروسیلیس و خاکستربادی". فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بتن1400
33دریافت فایل PDF مقالهراغ پور، محمدمراد؛ ساجدی، سیدفتح اله و دالوند، احمد. "ارزیابی و مقایسه ظرفیت و گسیختگی ستون های بیضی شکل با و بدون غلاف و کاربرد یک لایه و دو لایه دورپیچ تحت فشار محوری خالص". نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 14001400

تالیفات سیدفتح اله ساجدی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابایمنی سازه هامرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی1381فارسی
2کتابتحلیل تجربی سدهامرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی1381فارسی
3کتابتحلیل سازه ها 1مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی1384فارسی
4کتابتحلیل سازه ها 2مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی1383فارسی
5کتابمواد جایگزین سیماندانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز1397فارسی
6کتابمصالح ضایعاتی و فرآورده های جنبی در بتنپژوهندگان راه دانش1397فارسی
7کتابطراحی بتن پیش تنیدهپژوهندگان راه دانش1397فارسی
8کتابApplied Activation Techniques on Cement-Slag Mortars and Concretes- LAP- LAMBERT Academic Publishing2012انگلیسی
9کتابHEAT TREATMENT- CONVENTIONAL AND NOVEL CONCRETEINTECH2012انگلیسی
10کتابطراحی سنگپوش در سرریزهای ریزشی آزاددانشگاه صنعتی شریف1372فارسی
11کتابInfluence of activation methods on strength of ordinary Portland cement-slag mortarsUniversity of Malaysia/UM2011انگلیسی

تحصیلات تخصصی سیدفتح اله ساجدی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مهندسی عمران
دانشگاه مالایا- مالزی (um.edu.my)
دکتری تخصصی1387-1390
2مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف (http://civil.sharif.edu)
کارشناسی ارشد1370-1372
3مهندسی عمران
دانشگاه شیراز (https://cme.shirazu.ac.ir)
کارشناسی1365-1370

سایر موارد

ردیفعنوان
1پایان نامه های دفاع شده دانشجویان کارشناسی ارشد عمران
2بندرعباس بررسی و تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی بتن آرمه ویژه تقویت شده با دیوار برشی فولادی و بادبند فولادی ضربدری 21/2/1393 سازه محمدصادق میرسالاری
3بندرعباس بررسی رفتار غیرخطی دینامیکی قاب های مهاربندی شده با مهاربند زیپی 20/11/1395 سازه غلامحسین مهرابی
4بندرعباس بررسی رفتار تیر بتنی در قاب یک درجه آزادی تحت بار انفجار 30/6/1396 سازه مهنوش آگاهی
5بوشهر بررسی و تحلیل موج انفجار سطحی بر زاغه مهمات بتن مسلح مدفون 30/6/1392 سازه آرش معتمد
6بوشهر بررسی تأثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن های با مقاومت بالا 26/11/1395 سازه رضا صفیان بلداجی
7یاسوج بررسی مهندسی ارزش در پروژه سد بتنی شهریار 29/11/1394 سازه های هیدرولیکی پیام جوهر
8یاسوج بررسی و مقایسه مدیریت بحران زلزله در ایران و کشور توسعه یافته ژاپن 28/11/1395 زلزله داریوش مرادی
9یاسوج بررسی نقش اطلاع رسانی قبل، حین و بعد از وقوع زلزله در مدیریت بحران زلزله 28/11/1395 زلزله ابراهیم فرخ نیا
10یاسوج بررسی تأثیر ارتفاع گلویی شدن بر رفتار لرزه ای برج های خنک کننده 28/11/1395 زلزله مجید زارع
11یاسوج ارزیابی تأثیر شکل هندسی بازشوها بر عملکرد ساختمان های بتنی پیش ساخته تحت تأثیر بارهای جانبی 20/4/1397 سازه صادق خواسته
12یاسوج بررسی و تعیین علل ترک خوردگی در سد کارون 4 و ارائه راهکارها 20/4/1397 سازه های هیدرولیکی افرا عسکریان
13یاسوج طراحی تیرهای عمیق بتن آرمه به روش های نوین تحلیلی و اجزاء محدود و مقایسه نتایج 19/6/1397 سازه محمود جامع
14نجف آباد بررسی تأثیر عوامل هندسی دیوارهای برشی فولادی غیرمسطح در مقایسه با دیوارهای فولادی تخت 19/11/1394 سازه کمال شکراله زاده
15قشم بررسی و تعیین ضریب رفتار مخازن بتنی مکعبی زمینی ذخیره مایعات 20/5/1395 سازه سمیه محمدی
16دزفول بررسی خواص (کارایی، مقاومت فشاری و دوام) و کاربردهای بتن های بازیافتی 29/11/1394 سازه حسینعلی رئوفیان
17دزفول بررسی رابطه بین مقاومت فشاری و نفوذپذیری کلراید در بتن با مقاومت بالا حاوی مواد پوزولانی 10/6/1395 سازه محسن عزیزپور
18دزفول تأثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا 13/7/1395 سازه رضا لطفوی
19دزفول بررسی تأثیر بارگذاری با سرعت بالا در تحلیل های استاتیکی و دینامیکی تیرهای معمولی بتن آرمه 27/11/1395 سازه حسین نمازی
20دزفول مقایسه رفتار لرزه ای سازه های فلزی جداسازی شده توسط جداسازهای آونگ اصطکاکی تک قوسی و سه قوسی تحت تحریک زلزله 2/12/1395 سازه هانی روئین
21دزفول ارزیابی عملکرد لرزه ای پایه پل های بتنی با تغییر در مشخصات هندسی آن ها 9/10/1396 سازه عمار قربانی
22دزفول بررسی و تعیین خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده از سبکدانه ورمیکولیت 2/11/1397 سازه حسن زارعی
23دزفول بررسی آزمایشگاهی اثرات میکروسیلیس و نانوسیلیس بر کارایی و خواص مکانیکی بتن های ساخته شده با مصالح بومی استان خوزستان 2/11/1397 سازه جاسم ظهیری
24بروجرد بررسی و تعیین ضریب رفتار مخازن بتنی مکعبی و استوانه ای هوایی ذخیره مایعات و مقایسه نتایج 29/10/1394 سازه فرج¬اله حاصلی
25بروجرد بررسی و تعیین ضریب رفتار قاب های مهاربندی شده برون محور با پیوندهای قائم تک و دوگانه 27/6/1396 سازه حمید مرادی
26آبادان ارزیابی و مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی های کامپوزیت و فولادی در قاب های ساختمانی با ستون های کامپوزیت 2/3/1397 سازه مهدی حریزاوی
27آبادان بررسی و مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی انواع بادبندها در ساختمان های فولادی 22/6/1397 سازه محمد علیزاده
28آبادان بررسی و مقایسه روش های متداول تحلیلی و عددی طراحی تیرهای عمیق بتن آرمه ساده و پیوسته 1/4/1399 سازه بهزاد مهران¬فر
29آبادان ارزیابی لرزه ای سازه های بلندمرتبه بتن آرمه قاب خمشی ویژه با نامنظمی های جرمی و هندسی در پلان و ارتفاع 1/4/1399 سازه سیدخالد موسوی نیا
30آبادان ارزیابی ضریب رفتار قاب های خمشی ویژه بتنی دارای دیوار برشی با بازشو و تقویت شده با الیاف پلیمری 1/4/1399 سازه مصطفی عچرش عمیری
31اهواز بررسی علل افزایش ضایعات مصالح ساختمانی و ارائه راهکارهای بهینه سازی استفاده از آن ها 12/4/1395 مهندسی و مدیریت ساخت آزاده یاوری
32اهواز عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت تونل شهری؛ مطالعه موردی: تونل صدر-نیایش تهران 12/4/1395 مهندسی و مدیریت ساخت علی امینیان
33اهواز ارزیابی ریسک پروژه های حفاری مکانیزه تمام مقطع با روشهای ماتریسی احتمال-اثر و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه نتایج؛ مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد دز در استان خوزستان 28/4/1395 مهندسی و مدیریت ساخت حامد پیروز
34اهواز بررسی پدیده واکنش قلیایی- سنگدانه ای در بتن ساخته شده با مصالح موجود در استان خوزستان 29/6/1395 مهندسی و مدیریت ساخت مهدی آموزیان
35اهواز مقایسه استفاده از افزودنی هوازا و میکروسیلیس در بتن از دیدگاه نفوذپذیری و مقاومت 29/6/1395 مهندسی و مدیریت ساخت امیر بدری
36اهواز بررسی و تحلیل عوامل و موارد ادعا و اختلاف در قراردادهای نفتی ایران و ارائه راهکارها 20/11/1395 مهندسی و مدیریت ساخت فرخ سرمست¬شوشتری
37اهواز روش ارزیابی آسیب پذیری پل ها و راه ها از منظر پدافند غیرعامل و راهکارهای مقابله؛ مطالعه موردی: محور اهواز- ایذه- دهدز- لردگان و پل های کارون 3 و 4 20/11/1395 مهندسی و مدیریت ساخت علیرضا شهبازیان
38اهواز ارزیابی ریسک شرایط عمومی پیمان در قراردادهای سه عاملی؛ مطالعه موردی: پروژه های فاضلاب شهر اهواز 20/11/1395 مهندسی و مدیریت ساخت مسعود حمزه پور
39اهواز بررسی شاخص های مدیران شایسته در پروژه های عمرانی؛ مطالعه موردی: شرکت آریانفت شهاب 27/11/1395 مهندسی و مدیریت ساخت پدرام زنگنه
40اهواز بررسی عملکرد قراردادهای ساخت- بهره برداری- انتقال در پروژه های گردشگری ساحلی دیلم 14/6/1396 مهندسی و مدیریت ساخت عبدالرضا علی نیا
41اهواز ارزیابی دلایل افزایش زمان و هزینه در پروژه های عمرانی کشور و ارائه راهکار؛ مطالعه موردی: شرکت تولید ورق عریض اکسین خوزستان 22/6/1396 مهندسی و مدیریت ساخت عبدالحسن رنجبر
42اهواز امکان سنجی ساخت بتن مگر با استفاده از خرده شیشه و سنگدانه های بتن بازیافتی 22/6/1396 مهندسی و مدیریت ساخت محمد کمالی
43اهواز کاربرد روش های درخت تصمیم و شبکه عصبی در پیش بینی هزینه های اجرای ساختمان های بتن آرمه و مقایسه نتایج آن ها 24/10/1396 مهندسی و مدیریت ساخت سیدمهدی بلادی
44اهواز بهینه سازی مدیریت هزینه و زمان در پروژه های ابنیه با اصلاح نقشه های اجرایی؛ مطالعه موردی: پروژه های ابنیه در استان خوزستان 24/10/1396 مهندسی و مدیریت ساخت احمد قاسمی نسب
45اهواز بررسی آزمایشگاهی کارایی و خواص مکانیکی بتن حاوی پودر و خرده شیشه ضایعاتی 24/10/1396 مهندسی و مدیریت ساخت فرزاد دارش
46اهواز ارزیابی و مقایسه فن آوری های نوین و متداول ساخت سازه های بتنی در ایران از منظر هزینه و زمان 23/12/1396 مهندسی و مدیریت ساخت سعید محمدی
47اهواز ارزیابی و مقایسه سازه ساختمان های فولادی و بتنی کوتاه، میان و بلندمرتبه از منظر هزینه و زمان در شهر اهواز 23/12/1396 مهندسی و مدیریت ساخت سیدحسن عامری
48اهواز شناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه های ساختمانی در محیط فازی؛ مطالعه موردی: صنعت ساختمانی ایران 11/2/1397 مهندسی و مدیریت ساخت علی شریعت جعفری
49اهواز بررسی و مقایسه اقتصادی اجرای پروژه کلینیک بیمارستان مادر رامهرمز براساس قراردادهای سرجمع و فهرست بهایی 11/2/1397 مهندسی و مدیریت ساخت رحیم بهمنی
50اهواز بررسی ضعف ها و مشکلات اجرایی در ساختمان های اسکلت فولادی و بتنی شهر اهواز و ارائه راهکارها 20/6/1397 مهندسی و مدیریت ساخت مجتبی حلاجیان
51اهواز ارزیابی مدیریت های ریسک، بحران و ایمنی و تعیین رابطه بین آنها در پروژه بزرگ مسکن مهر نفت شهر اهواز 20/6/1397 مهندسی و مدیریت ساخت سجاد طالبی
52اهواز بررسی مشکلات پروژه های طرح و ساخت و ارائه راه حل آنها؛ مطالعه موردی: شبکه فرعی آبیاری و زهکشی موسسه جهاد نصر در استان خوزستان 25/7/1397 مهندسی و مدیریت ساخت مجتبی تندرو
53اهواز بررسی روند اجرایی پروژه های عمرانی براساس مدیریت راهبردی؛ مطالعه موردی: جاده دهدشت- پاتاوه 25/7/1397 مهندسی و مدیریت ساخت علی دهگانی
54اهواز بررسی عبور و مرور جاده ای و ارائه راهکارهای مناسب تأمین ایمنی در راه های برون شهری استان خوزستان؛ مطالعه موردی: محور بهبهان- اهواز 25/7/1397 مهندسی و مدیریت ساخت سیدحسین دولتخواه
55اهواز امکان سنجی ساخت بتن سبک با استفاده از سبکدانه پیت و الیاف باگاس نیشکر خوزستان 3/11/1397 مهندسی و مدیریت ساخت مهرداد ضیایی
56اهواز ارزیابی مدیریت ریسک در پروژه های راهسازی؛ مطالعه موردی: پروژه های راه وزارت راه و شهرسازی در استان خوزستان 21/12/1397 مهندسی و مدیریت ساخت محمد لاری خشت
57اهواز ساخت بتن های معمولی و هوادمیده با مصالح بومی استان خوزستان و مقایسه خواص مکانیکی آنها 13/5/1399 مهندسی و مدیریت ساخت فرزاد ارغوان
58اهواز بررسی تأثیر آموزش های مهارتی مراکز فنی و حرفه ای بر توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای کیفیت پروژه های عمرانی در استان خوزستان 8/10/1398 مهندسی و مدیریت ساخت شهرام شیخ زاده
59اهواز ارزیابی مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی شهرداری بندر ماهشهر در استان خوزستان 13/5/1399 مهندسی و مدیریت ساخت سیدرضا موسوی
60اهواز ارزیابی و رتبه بندی روش های متداول احداث پارکینگ در مناطق 1, 2 و 3 شهر اهواز 8/10/1398 مهندسی و مدیریت ساخت کامشاد چهرازی
61اهواز ارزیابی و مقایسه تأثیر "تحریم" و "سوء مدیریت" بر روند اجرای طرح های تأسیسات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 8/10/1398 مهندسی و مدیریت ساخت مهدی احمدی
62اهواز ساخت ملات های دوجزئی و سه جزئی و تعیین و مقایسه خواص رئولوژی و مکانیکی آنها 20/11/1398 مهندسی و مدیریت ساخت ویلبرت کرمیان
63اهواز ارزیابی فنی و اقتصادی بتن مصرفی در ساخت سد بهمنشیر از منظر واکنش های قلیایی- سنگدانه ای 13/5/1399 مهندسی و مدیریت ساخت غلامرضا عباسی
64اهواز ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد سرباره آهنگدازی کارخانه فولاد اهواز در تثبیت بستر مسیر شرق پل ششم اهواز 20/11/1398 مهندسی و مدیریت ساخت محسن احمدی
65اهواز بررسی فنی- اقتصادی و مقایسه راهکارهای تأمین آب اراضی بلندآب در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رامشیر 28/11/99 مهندسی و مدیریت ساخت فرهاد ساقی
66اهواز بررسی دلایل تأخیر پروژه های قراردادهای مهندسی- خرید- ساخت در مناطق نفت خیز جنوب و ارائه راهکارها 28/11/99 مهندسی و مدیریت ساخت محمد نوری ممبینی
67بندرعباس بررسی سطح عملکرد ساختمان های نامنظم کوتاه مرتبه طراحی شده به روش تحلیل استاتیکی معادل خطی 20/11/1395 سازه نبیل رحیمی زاد
68بندرعباس ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن آب بتنی هوایی جداسازی شده در مناطق زلزله خیز 23/11/1395 سازه توران قاسمی
69بندرعباس تحلیل کمانش جانبی- پیچشی تیرهای فولادی سرد نورد شده تحت اثر بارهای دینامیکی 30/6/1396 سازه فرشید امیرشکاری
70اهواز بررسی، مقایسه و رتبه بندی روش های حل مشکل ترافیک شهر ایلام از منظر هزینه و زمان 12/12/1399 مهندسی و مدیریت ساخت مهدی جوهری
71اهواز ساخت بتن حاوی خاکستر ضایعات کنوکارپوس و بید به عنوان جایگزین سیمان و تعیین خواص رئولوژی و مکانیکی آن 12/12/1399 مهندسی و مدیریت ساخت ابراهیم آلبوحمل
72اهواز شناسایی علل ایجاد ریسک در اجرای پروژه های ساختمانی استان ایلام و ارائه راهکار مدیریت صحیح آنها 12/12/1399 مهندسی و مدیریت ساخت علیرضا رحمانی
73اهواز بررسی فنی- اقتصادی و مقایسه راهکارهای تامین اب اراضی بلندآب در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رامشیر 28/11/1399 مهندسی و مدیریت ساخت فرهاد ساقی
74اهواز ارزیابی دلایل تاخیر اجرای پروژه های عمده به روش مهندسی- خرید- ساخت در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و اراده راهکارها 28/11/1399 مهندسی و مدیریت ساخت محمد نوری ممبینی
75رساله های دفاع شده دانشجویان دکتری تخصصی عمران
76دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- بررسی آزمایشگاهی و نرم افزاری رفتار ستون های با پوسته GRP پر شده از بتن پرمقاومت مسلح و تقویت شده با CFRP- تاریخ دفاع: 17/6/1398- گرایش: سازه- محسن شفیعی نیا
77دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و دوام بتن های بازیافتی حاوی پوزولان، ساخته شده از سنگدانه های درشت بازیافتی بتنی- تاریخ دفاع: 30/7/1399- گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت- حسن جلیلی فر
78دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن خودتراکم توانمند حاوی مواد پوزولانی با رویکرد به مصالح بومی- تاریخ دفاع: 20/6/1400- گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت- میلاد اورک
تاریخ ایجاد رزومه: 26 خرداد 1386 - تعداد مشاهده 1221 بار

نمودار سالانه مقالات سیدفتح اله ساجدی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سیدفتح اله ساجدی

آدرس ایمیل: f_sajedi@yahoo.com; sajedi@iauahvaz.ac.ir
شماره تلفن:
شماره همراه: 09161137240
کشور: ایران استان: خوزستان شهر: اهواز
آدرس: اهواز- بلوار گلستان- میدان کارگر- خیابان کارگر غربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران- طبقه 4- اتاق 5

به اشتراک گذاری صفحه سیدفتح اله ساجدی

کلیدواژه های مهم در مقالات سیدفتح اله ساجدی

پشتیبانی