خانم دکتر مریم قاسمی سیچانی

Dr. maryam Ghasemi sichani

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (266296)

71
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی