آقای علی عمرانی پور

Ali Omrani pour

ریاست دانشکده هنر و معماری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178436)

16
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی