آقای دکتر اصغر جوانی

Dr. Asghar Javani

دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185864)

11
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی