آقای دکتر مهیار اسدی

Dr. Mahyar Asadi

استادیار دانشکده هنرهای تجسمی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (463439)

1
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی