آقای دکتر امیرحسین چیت سازیان

Dr. Amirhossein Chitsazian

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178440)

17
47

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی