آقای دکتر امیرحسین چیت سازیان

Dr. Amirhossein Chitsazian

دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178440)

16
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی