معرفی برخی مولفه های زیباشناختی برگرفته از نقش مایه قوچک در قالی ترکمن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 597

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIA01_049

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

فرش ترکمن معرف فرهنگ، اصالت و جایگاه ظهور و محتوای نقش مایه های هندسی و انتزاعی است که با فکر و ذهن زن ترکمنی گره خورده است . زیبایی طرح، نقوش هندسی و ذهنی به کاربردن نمادهای برگرفته از طبیعت، استفاده از رنگ های خاص ایجاد نظم و زیبایی بصری مهمترین عامل فرش ترکمنی است که تاکنون باقی مانده است. دلایل زیبایی بصری و ترکیب بندی قانونمند قالی ترکمن چیست از این رو لازم است ضمن شناخت مولفه های زیباشناختی توسط نقش مایه قوچک این ارکان را در قالی ترکمن طبقه بندی و معرفی و از لحاظ فنی و ساختار بصری مورد برسی قرار داد در نتیجه گیری مقاله این نکته را در می یابیم که زیبایی فرمی توسط نقش مایه قوچک براساس ( تعادل، تقارن، تشابه، تکرار، تمرکز، ساختار فعال، ساختار مقید، گشتالت) طبق تحقیقات میدانی و کتابخانه ای قابل بررسی و تحلیل خواهد بود. مقاله متمرکز به بررسی نقوش 11 تخته فرش در ابعاد 6 و 12 متری از طایفه یموت قوم ترکمن می باشد از نظر روش نیز جز پژوهش های کیفی محسوب می شود. از نظر بهره گیری از روش های تحقیق مرسوم در مطالعات هنرهای دیداری می توان مهم ترین روشمورد استفاده را روش توصیفی تحلیلی را برگزید. در نتیجه ذهن خلاق زن ترکمن بدون دانستن قانون پرگنانس اثری خلق کرده که از نظر زیبایی شناسی دقیق و منظم است.

نویسندگان

شراره جلالی

دانشجو کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

اصغر جوانی

دانشیار دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

افسانه قانی

استادیار دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد