آقای دکتر بهنام پدرام

Dr. Behnam Pedram

دانشیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (84110)

15
15
1
6
1
2
1
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Behnam Pedram*,Abdullah Jabalameli, Afsaneh Nazeri, Behshad Hosseini; Defining the Criteria and Indicators of Assessing Values in Conservation of Iranian Mural-Painting's Heritage; Astra Salvensis - review of history and culture; 2018; Vol. 1.
 •  Behnam Pedram1*, Mohammad Amin Emami, Mozhgan Khakban; Role of the open-Air Museum in the conservation of the Rural Architectural Heritage; Conservation Science in Cultural Heritage; 2018; Vol. 18
 •  Pedram Behnam and Vahidzaze Reza; “Surface protection of Iranian earthen architectures, conservation of sustainable relationship between artist and material in Meidan Emam and Tchogha Zanbil”; International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architectural Heritage;(2012); Terra;
 •  Behnam Pedram; reza Vahidzade; Tile-working on Safavid domes of Isfahan, the four hundred years old traditional of conservation and the contemporary challenges”; International Congress Domes in the World, Florence, March 19- 23, 2012
 •  Behnam Pedram, Davood Akbari; A Memorial Project in the Line with the Revitalization of Khosro Agha’s Historic Bath; 2th The International Conference on Architecture, Arts and Applications; Russia, Moscow:( 2017)
 •  B. Pedram*,M. S. Mahjoub. "Conservation of wooden buildings complex of Kiashahr port fishery area", New Horizons in the Conservation of Wooden Built Heritage 21st IIWC Symposium, York, UK, 12 – 15 September 2018
 •  B. Pedram*,M. Khakban. "Rescue wooden structures through the transfer to an open air museum.", New Horizons in the Conservation of Wooden Built Heritage 21st IIWC Symposium, York, UK, 12 – 15 September 2018

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • طرح پژوهشی "مبانی نظری و قوانین حفاظت از میراث معماری در فضا و منظر شهر تاریخی از نیمه قرن 19 تا پایان دهه دوم قرن 21" (معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان) - 1401 - (1401)

تالیفات

 • کتاب کتاب بیانیه ها و منشورهای ایکوموس( گردآوری و ترجمه)- ویراست دوم- (انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه هنر اصفهان و نقش مانا) - 1402 - فارسی
 • طرح پژوهشی "مبانی نظری و قوانین حفاظت از میراث معماری در فضا و منظر شهر تاریخی از نیمه قرن 19 تا پایان دهه دوم قرن 21" (معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان) - 1401 - فارسی
 • کتاب مرمت و مرمتگران میراث معماری در روسیه ( و شوروی) قرن بیستم (نقش مانا با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) - 1399 - فارسی
 • کتاب بیانیه ها و منشورهای ایکوموس( گردآوری و ترجمه) (گلدسته/ اصفهان) - 1396 - فارسی
 • کتاب اندیشه های اروپایی مرمت در دهه های 1980 - 1940 (ترجمه از زبان روسی) (نقش مانا/ اصفهان) - 1394 - فارسی
 • کتاب راهنمای مطالعه اصولی بناهای تاریخی و عوامل آسیب رسان در آنها (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

 • دانشیار هنر اصفهان(1374-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مرمت و باززنده سازی میراث معماری انستیتوی معماری مسکو ( آکادمی دولتی)2000-2004

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس در گرایشات رشته های مرمت و معماری در دانشکده ها و مراکز آموزش عالی شهر اصفهان. (1370-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان. دانشکده مرمت. (1374-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه پژوهشگر برتر در دانشگاه هنر اصفهان (1399)