خانم الهام فروزنده

Elham Forouzandeh

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182260)

118
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی