مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

Journal of Research in Psychology and Education

فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی توسط موسسه آموزش عالی آزاد نگاره به زبان فارسی در دو حوزه پژوهش های نوین در حوزه روانشناختی و پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی مقالات فارسی منتشر می کند.

فصلنامه تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی در محورهای زیر مقاله می پذیرد:
پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی
مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی) سنجش و اندازه گیری( روان سنجی ) روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان روانشناسی صنعتی و سازمانی روانشناسی فرهنگی و اسلامی فلسفه تعلیم و تربیت روانشناسی شخصیت روانشناسی سلامت روانشناسی عمومی روانشناسی بالینی روانشناسی تربیتی مشاوره مدرسه

پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
آموزش و پرورش( ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی،تطبیقی) تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی آموزش و بهسازی منابع انسانی
رفتار شهروند سازمانی آموزش الکترونیک اخلاق اسلامی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)