خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 752
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 326
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 132
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

بررسی سبک تفکر، انگیزه پیشرفت، عملکرد تحصیلی و خلاقیت در دانش آموزان مستعد کارآفرینی نوشته نسرین شمساثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی هیجانی و تعهد به درمان در بیماران دیابتی مبتلا به افسردگی نوشته مسعود هاشمی و الهام فروزندهاثربخشی درمان شناختی-رفتاری (CBT) برکاهش اضطراب اجتماعی، افکار مزاحم و اختلال وسواس در نوجوانان دارای فوبیای اجتماعی نوشته محبوبه بخشی دستگردینیروگاه مجازی اقتصادی نوشته سید احمد حسینینیروگاه مجازی در بازار برق نوشته سید احمد حسینیتولید- انتقال و مراکز بار و توزیع نوشته سیداحمد حسینیبررسی ارتباط تعهد زناشویی و هوش هیجانی در زوجین متقاضی طلاق شهر کرمانشاه نوشته زهرا فتحی احمدآبادیمقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی و زوج درمانی طرحواره مدار بر باورهای ارتباطی زوجین نوشته شکوفه کردوانی و شهناز خالقی پوراقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار پرخاشگرانه ی دانش آموزم در کلاس سوم را اصلاح نمایم ؟ نوشته فاطمه ناظمیتعیین اثربخشی ایمن سازی اجتماعی -تربیتی براساس آموزه های اسلامی بر رفتارهای پرخاشگرانه و گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر نوشته آمنه عالم ورزنه اصفهانیبررسی و شناخت نظرات علمی در ارتباط با مولفه های زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم نوشته حمیده مرادیانبررسی انسان شناسی از دیدگاه قرآن و اومانیسم غربی نوشته شهره رحمانی فیروز آباداثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی بیماران دیالیزی نوشته نادیا رنجبری و فاطمه سادات طباطبائی نژاداثربخشی معنادرمانی بر افسردگی در ایران: یک مطالعه مروری نظام مند نوشته مریم محمدقاسمی سامانی و الهام فروزندهمقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراتشخیصی بر عملکرد جنسی و مولفه های تیپ شخصیتی Dدر افراد دارای بیماری قلبی عروقی نوشته مجید امیری و حسن خوش اخلاقاثربخشی درمان مثبت نگر بر سلامت عمومی ، سرمایه عاطفی و عشق ورزی زنان دارای اضطراب اجتماعی شهر شاهین شهر نوشته فیروزه عابدی ولاشانی و فاطمه سادات طباطبایی نژاددرمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ارتباط معنادرمانی گروهی و رویکرد مثبت نگر بر افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی در میان افراد بازنشستهمراجعه کننده به کلینیک درمانی امام خمینی نوشته نادیا رنجبرینقش سبک های مقابله ای و تنظیم هیجان در پیش بینی رضایت از زندگی نوشته لیلا الهی مجداثربخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر پریشانی روانشناختی در دانش آموزان دختر تکسرپرست مقطع اول متوسطه نوشته انسیه آقابابایی کجائی و جلال وهابی همابادی و علیرضا تقواییاثربخشی شیوه های فرزندپروری مبتنی بر فرهنگ اسلامی برگرفته از آموزه های امامسجاد (ع) بر پیوند والدینی در والدین تک فرزند نوشته فاطمه بابایی و جلال وهابی همابادی و فاطمه سادات طباطبایی نژاد

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

تاکنون 4 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین به صورت زیر است: