ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاه های آزاد

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبهنام مرکزنوع مرکزتعداد مقالاتنویسنده اولهم پژوهیژورنالکنفرانس
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگاه آزاد32,8360000
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزدانشگاه آزاد17,5400000
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدانشگاه آزاد16,7690000
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازدانشگاه آزاد16,4970000
5دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهددانشگاه آزاد15,5150000
6دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)دانشگاه آزاد15,2340000
7دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویندانشگاه آزاد13,7910000
8دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباددانشگاه آزاد13,5860000
9دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد13,2760000
10دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجدانشگاه آزاد11,8280000
11دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزددانشگاه آزاد11,4540000
12دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرماندانشگاه آزاد10,6800000
13دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهدانشگاه آزاد10,3650000
14دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد9,9430000
15دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازدانشگاه آزاد9,6300000
16دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد8,2630000
17دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشگاه آزاد7,9930000
18دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتدانشگاه آزاد7,4550000
19دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلدانشگاه آزاد7,4410000
20دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرددانشگاه آزاد7,1030000
21دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداندانشگاه آزاد6,9680000
22دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد6,7450000
23دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهدانشگاه آزاد6,5160000
24دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهردانشگاه آزاد6,3740000
25دانشگاه آزاد اسلامی واحد همداندانشگاه آزاد6,1500000
26دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولدانشگاه آزاد6,1200000
27دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد6,0540000
28دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریدانشگاه آزاد5,8820000
29دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ریدانشگاه آزاد5,6620000
30دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسدانشگاه آزاد5,6130000
31دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناندانشگاه آزاد5,5670000
32دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملیدانشگاه آزاد5,5290000
33دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتردانشگاه آزاد5,5000000
34دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاندانشگاه آزاد5,1980000
35دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبددانشگاه آزاد5,1460000
36دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجدانشگاه آزاد5,0280000
37دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهردانشگاه آزاد4,9290000
38دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرددانشگاه آزاد4,8540000
39دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد4,8070000
40دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاندانشگاه آزاد4,7350000
41دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسدانشگاه آزاد4,6480000
42دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایردانشگاه آزاد4,6220000
43دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابوردانشگاه آزاد4,5350000
44دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهروددانشگاه آزاد4,5340000
45دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتولدانشگاه آزاد4,3380000
46دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهندانشگاه آزاد4,2440000
47دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامدانشگاه آزاد4,1310000
48دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهردانشگاه آزاد4,0730000
49دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاندانشگاه آزاد3,9890000
50دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاندانشگاه آزاد3,9240000
51دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربدانشگاه آزاد3,8280000
52دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلدانشگاه آزاد3,8190000
53دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباددانشگاه آزاد3,7150000
54دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد3,7030000
55دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباددانشگاه آزاد3,3200000
56دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجنددانشگاه آزاد3,3070000
57دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوردانشگاه آزاد3,2370000
58دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهردانشگاه آزاد3,2250000
59دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستردانشگاه آزاد3,1770000
60دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهدانشگاه آزاد3,1150000
61دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابندانشگاه آزاد3,1100000
62دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجاندانشگاه آزاد3,0110000
63دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهردانشگاه آزاد2,9670000
64دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساردانشگاه آزاد2,9610000
65دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزواردانشگاه آزاد2,9460000
66دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوادانشگاه آزاد2,8900000
67دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابدانشگاه آزاد2,6950000
68دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهدانشگاه آزاد2,5600000
69دانشگاه آزاد اسلامی واحد قمدانشگاه آزاد2,5380000
70واحد الکترونیکی دانشگاه آزاددانشگاه آزاد2,4130000
71دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشگاه آزاد2,3380000
72دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد2,3190000
73دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسدانشگاه آزاد2,3150000
74دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورددانشگاه آزاد2,3060000
75دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاندانشگاه آزاد2,2650000
76دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاندانشگاه آزاد2,2580000
77دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیندانشگاه آزاد2,1390000
78دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماونددانشگاه آزاد2,1270000
79دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستاندانشگاه آزاد1,9370000
80دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروندانشگاه آزاد1,9000000
81دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقدانشگاه آزاد1,8800000
82دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاندانشگاه آزاد1,8560000
83دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمدانشگاه آزاد1,8450000
84دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباندانشگاه آزاد1,8410000
85دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضادانشگاه آزاد1,8020000
86دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرنددانشگاه آزاد1,7340000
87دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسدانشگاه آزاد1,7000000
88دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجاندانشگاه آزاد1,6660000
89دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرنددانشگاه آزاد1,5990000
90دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهردانشگاه آزاد1,5690000
91دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراندانشگاه آزاد1,5650000
92دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقدانشگاه آزاد1,5120000
93دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهدانشگاه آزاد1,4701,343000
94دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرددانشگاه آزاد1,4370000
95دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاندانشگاه آزاد1,3750000
96دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسادانشگاه آزاد1,3480000
97دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفادانشگاه آزاد1,3330000
98دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتدانشگاه آزاد1,2820000
99دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیشدانشگاه آزاد1,2070000
100دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوهدانشگاه آزاد1,1640000
101دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویدانشگاه آزاد1,1450000
102دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامدانشگاه آزاد1,0970000
103دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداندانشگاه آزاد1,0580000
104دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباددانشگاه آزاد1,0420000
105دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباددانشگاه آزاد1,0140000
106دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهردانشگاه آزاد1,0070000
107دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاندانشگاه آزاد1,0020000
108دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمدانشگاه آزاد999610000
109دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتدانشگاه آزاد9540000
110دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاندانشگاه آزاد9540000
111دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمیدانشگاه آزاد9520000
112دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادهدانشگاه آزاد9220000
113دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهردانشگاه آزاد9160000
114دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهدانشگاه آزاد9140000
115دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهراندانشگاه آزاد9060000
116دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواندانشگاه آزاد8920000
117دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلیدانشگاه آزاد8890000
118دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوسدانشگاه آزاد8880000
119دانشگاه آزاد اسلامی واحد دوروددانشگاه آزاد8800000
120دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسیدانشگاه آزاد8460000
121دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابلدانشگاه آزاد8360000
122دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد8050000
123دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرادانشگاه آزاد7800000
124دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهردانشگاه آزاد7780000
125دانشگاه آزاد اسلامی واحد ناییندانشگاه آزاد7760000
126دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسدانشگاه آزاد7620000
127دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالدانشگاه آزاد7250000
128دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزدانشگاه آزاد7200000
129دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروییدانشگاه آزاد7130000
130دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیماندانشگاه آزاد6970000
131دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجاندانشگاه آزاد6880000
132دانشگاه آزاد اسلامی واحد بمدانشگاه آزاد687520000
133دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایناتدانشگاه آزاد6850000
134دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاندانشگاه آزاد6830000
135دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقدانشگاه آزاد6720000
136دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباددانشگاه آزاد6710000
137دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمردانشگاه آزاد6640000
138دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتدانشگاه آزاد6590000
139دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیردانشگاه آزاد6490000
140دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسردانشگاه آزاد6420000
141دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاندانشگاه آزاد6280000
142دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهدانشگاه آزاد628405000
143دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزدانشگاه آزاد5920000
144دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشتدانشگاه آزاد5530000
145دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدجدانشگاه آزاد5450000
146دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریسدانشگاه آزاد5400000
147دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچیدانشگاه آزاد5080000
148دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد503446000
149دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوهدانشگاه آزاد4960000
150دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذهدانشگاه آزاد483241000
151دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابدانشگاه آزاد4660000
152دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاندانشگاه آزاد4380000
153دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءدانشگاه آزاد4280000
154دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآبدانشگاه آزاد4060000
155دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد405286000
156دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غربدانشگاه آزاد3940000
157دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهردانشگاه آزاد3900000
158دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکادانشگاه آزاد3810000
159دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزدانشگاه آزاد371263000
160دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املشدانشگاه آزاد3680000
161دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافتدانشگاه آزاد363246000
162دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویباردانشگاه آزاد3580000
163دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشتدانشگاه آزاد3410000
164دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکاندانشگاه آزاد332226000
165دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهردانشگاه آزاد3110000
166دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلیددانشگاه آزاد300129000
167دانشگاه آزاد اسلامی واحد اناردانشگاه آزاد2970000
168دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوجدانشگاه آزاد2920000
169دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهردانشگاه آزاد2820000
170دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاردانشگاه آزاد2800000
171دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرددانشگاه آزاد2790000
172دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرشدانشگاه آزاد279201000
173دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریوندانشگاه آزاد273180000
174دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباددانشگاه آزاد2640000
175دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجندانشگاه آزاد263161000
176دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارددانشگاه آزاد260215000
177دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهردانشگاه آزاد2560000
178دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستاندانشگاه آزاد2530000
179دانشگاه آزاد اسلامی واحد دارابدانشگاه آزاد2410000
180دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشکدانشگاه آزاد239148000
181دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهردانشگاه آزاد2340000
182دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریاردانشگاه آزاد229154000
183دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیردانشگاه آزاد229123000
184دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقاندانشگاه آزاد2290000
185دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهردانشگاه آزاد224153000
186دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفتدانشگاه آزاد224137000
187دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگروددانشگاه آزاد220150000
188دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکاندانشگاه آزاد218153000
189دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستاندانشگاه آزاد215148000
190دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکودانشگاه آزاد214161000
191دانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتدانشگاه آزاد2110000
192دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزدانشگاه آزاد208127000
193دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمهدانشگاه آزاد205164000
194دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیاندانشگاه آزاد199149000
195دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرددانشگاه آزاد1910000
196دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجاندانشگاه آزاد184116000
197دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریزدانشگاه آزاد1820000
198دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبسدانشگاه آزاد182132000
199دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقاندانشگاه آزاد182131000
200دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسبدانشگاه آزاد181142000
201دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرنددانشگاه آزاد180123000
202دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاندانشگاه آزاد168116000
203دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریمدانشگاه آزاد1670000
204دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگهدانشگاه آزاد1560000
205دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشتدانشگاه آزاد1550000
206دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقزدانشگاه آزاد155111000
207دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماسدانشگاه آزاد14798000
208دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغاندانشگاه آزاد1450000
209دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیراندانشگاه آزاد1450000
210دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکودانشگاه آزاد141122000
211دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهردانشگاه آزاد1390000
212دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکندانشگاه آزاد13657000
213دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودباردانشگاه آزاد13682000
214دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینابدانشگاه آزاد1300000
215دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروهدانشگاه آزاد12585000
216دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکاندانشگاه آزاد12587000
217دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگدانشگاه آزاد1210000
218دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکناردانشگاه آزاد120102000
219دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاوردانشگاه آزاد11878000
220دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرنددانشگاه آزاد11059000
221دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابکدانشگاه آزاد11039000
222دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرادانشگاه آزاد1060000
223دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنهدانشگاه آزاد1010000
224دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریواندانشگاه آزاد10069000
225دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلراندانشگاه آزاد9559000
226دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبداناندانشگاه آزاد950000
227دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبردانشگاه آزاد9461000
228دانشگاه آزاد اسلامی واحد روداندانشگاه آزاد9464000
229دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگاندانشگاه آزاد9372000
230دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابندهدانشگاه آزاد9348000
231دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژدانشگاه آزاد910000
232دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذردانشگاه آزاد900000
233دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفرایندانشگاه آزاد9053000
234دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباددانشگاه آزاد860000
235دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشهدانشگاه آزاد800000
236دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیهدانشگاه آزاد750000
237دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهردانشگاه آزاد7435000
238دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتروددانشگاه آزاد700000
239دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموجدانشگاه آزاد6745000
240دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالشدانشگاه آزاد6650000
241دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقدهدانشگاه آزاد6533000
242دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلمدانشگاه آزاد6558000
243دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراواندانشگاه آزاد6535000
244دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشتدانشگاه آزاد6043000
245دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقاندانشگاه آزاد5740000
246دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیاندانشگاه آزاد5730000
247دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرمدانشگاه آزاد5635000
248دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهردانشگاه آزاد5524000
249دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غربدانشگاه آزاد490000
250دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریزدانشگاه آزاد4832000
251دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفاندانشگاه آزاد440000
252دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاشدانشگاه آزاد4327000
253دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنیدانشگاه آزاد4118000
254دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجاردانشگاه آزاد4027000
255دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردروددانشگاه آزاد3929000
256دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباددانشگاه آزاد3925000
257دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهقدانشگاه آزاد3619000
258دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسیندانشگاه آزاد3419000
259دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوهدانشگاه آزاد3326000
260دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعیندانشگاه آزاد3322000
261دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملکدانشگاه آزاد3214000
262دانشگاه آزاداسلامی واحد فارساندانشگاه آزاد2615000
263دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشتدانشگاه آزاد250000
264دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباددانشگاه آزاد229000
265دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکویدانشگاه آزاد1910000
266دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجاندانشگاه آزاد1810000
267دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنجدانشگاه آزاد1710000
268دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلواردانشگاه آزاد159000
269دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباددانشگاه آزاد140000
270دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوافدانشگاه آزاد137000
271دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازنددانشگاه آزاد128000
272دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسالدانشگاه آزاد127000
273دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباددانشگاه آزاد127000
274دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاددانشگاه آزاد103000
275دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشاندانشگاه آزاد81000
276دانشگاه آزاد اسلامی واحد گراشدانشگاه آزاد63000
277دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتونددانشگاه آزاد41000
278دانشگاه آزاد اسلامی واحد هورانددانشگاه آزاد43000
279دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاونددانشگاه آزاد31000

آمار تولید مقاله کشور ایران

آمار تولید علم ایران
رتبه بندی دانشگاههای ایران

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه ۹۸۲,۶۱۹ عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.
تا این لحظه 5,983 عنوان کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شده است.

آمار بخش تولید علم

تعداد کل مقالات دانشگاه دولتی: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات دانشگاه آزاد: 588,076 (100 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات پژوهشگاه دولتی: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات شرکت: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات موسسه غیرانتفاعی: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات پیام نور: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات علوم پزشکی: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل مقالات سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی: 0 (0 درصد مقالات)
تعداد کل کنفرانسهای نمایه شده : 5,983
تعداد کل نویسندگان مقالات: 2,764,990
تعداد نویسندگان (سمتهای) قابل تحلیل: 288,166
تعداد نویسندگان اختصاص داده شده به مراکز تولید علم: 1,965,145 (682 درصد)
تعداد نویسندگان در صف تحلیل و بررسی: 0
تعداد سازمانهای تعریف شده: 279
پشتیبانی