خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 5,286
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 84
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 29
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 11 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 28 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک؛ نااطمینانی اقتصادی و ورشکستگی شرکت نوشته رقیه طالبی و وحیده طبیبی رادRanking of Factors Affecting Cyber Security نوشته Sedigheh HeydariMeta-Analysis of the Research Conducted in the Field of Cyber Security with an Emphasis on the Human Circle نوشته Sedigheh Heydariکنترل هوشمند سیستم جبران کننده استاتیکی فتوولتائیک بر پایه منطق فازی به منظور بهبود پایداری ولتاژ نوشته علی دلیریان و علیرضا صولت و سید محمد جواد رستگار فاطمیرابطه سرزندگی تحصیلی و تجارب یادگیری با تفکر انتقادی دانشجویان در دوره کووید ۱۹: نقش میانجی سرمایه روان شناختی نوشته سیدمهدی زعیم زادهبررسی نقش میانجی اعتیاد به شبکه های اجتماعی در ارتباط بین حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی زنان شاغل: تمرکز بر میل به فرزندآوری نوشته صدیقه حیدریرابطه سرمایه فکری و اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر دستیابی به الزامات استراتژی کارآفرینی در آموزشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی نوشته سعید صفاپوربررسی ژنهای مولد آنتروباکتین اشرشیاکلی جدا شده از مواد غذایی (گوشت طیور) با روش Multiplex-PCR نوشته کیومرث امینیبررسی تاثیر تیمار لاکتوکوکوس لاکتیس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر بیان ژنهای مولد آمین های بیوژن در سویه های استافیلوکوکوس جدا شده از شیر نوشته سید امیر علی انوار و کیومرث امینیتشخیص و شناسایی گونه های کریپتوسپوریدیوم با استفاده از روش های Nested PCR (Nested polymerase chain reaction) و (RFLP) Restriction fragment length polymorphism در گوساله های شهرستان شاهرود نوشته کیومرث امینی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ تاثیر تغییرات اندازه کلاس در طراحی برنامه های آموزشی نوشته منیر بوجاریبررسی وجود ژن های مقاوم به کلسیتین(mcr- pmr) در کلبسیلاپنومونیه جداشده از شیر خام با روش Multiplex-PCR نوشته کیومرث امینیشناسایی مولکولی ژنهای سوبتیلیزین (سوبتیلیزین ۳ وسوبتیلیزین ۶) در اپیدرموفایتون فلوکوزوم نوشته کیومرث امینیمطالعه مولکولی ژن های SCP, NP ,MEP در ترایکوفایتون روبروم و ترایکوفیتون منتاگروفایتس جداسازی شده از ضایعات درماتوفیتی نوشته کیومرث امینیشناسایی و بیان خواص درمانی گونه های میخک از بی گلبرگان موجود شمال بخش مرکزی ساوه (سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) نوشته بابک دلنواز هاشملویان و عذرا عطائی عظیمیPrediction of famaily performance of married MS patients based on psychological indexes and mediated by moral foundations and spiritual experience نوشته Hooman Namvarابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س) نوشته محمود قیوم زاده خرانقیاثربخشی آموزش شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کنترل عواطف مادران با رضایت زناشویی پایین نوشته کتایون حدادی و بهشته نیوشا و فاطمه شاطریان محمدیمقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مدیریت استرس و آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی، بر باورهای ارتباطی مادران با رضایت زناشویی پایین نوشته کتایون حدادی و بهشته نیوشا و فاطمه شاطریان محمدیاثربخشی آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی، بر باورهای ارتباطی مادران با رضایت زناشویی پایین نوشته کتایون حدادی و بهشته نیوشا و فاطمه شاطریان محمدی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تاکنون 5 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: