خانم دکتر مریم مجیدی

استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه(نویسنده مسئول)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (434413)

23
22
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در هیات علمی تمام وقت و مدیر گروه مدیریت (1389-تاکنون)