خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,408
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 228
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 96
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

راههای برخورد با دانش آموزان خجالتی نوشته مرضیه جمشیدیبررسی راهکار ارتقا بهره وری در برنامه ریزی درسی مدارس نوشته منصوره نیک فرمروری بر ایجاد اشتیاق در دانش آموزان برای شرکت در فعالیت های ورزشی مدارس نوشته صدیقه فیروزه زادهاثر نانو ذرات نقره بر تغییرات هیستوپاتولوژیک تخمدان در موش های تیمار شده با ایزونیازید نوشته Elahe Samani Jahromi و Madjed Rezai-Zadeh و Samaneh Zolghadri JahromiEvaluation of Sperm Parameters, Reproductive Hormones, Histological Criteria, and Testicular Spermatogenesis Using Turnip Leaf (Brassica Rapa L.) Hydroalcoholic Extract in Male Rats: An Experimental Study نوشته Laleh Kazemi و Reyhane GhazanfarpoorThe Effect of Nano-complex Salicylic Acid-zinc on Vegetative and Phytochemical Characteristics of Thymus daenensis Celak. نوشته Amir Reza Tavakoli و Abdolhossein Aboutalebi Jahromi و Abdolrasoul Zakerinاثر مشابه یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز بر تحمل گلوکز و سطح انسولین در دوندگان سرعتی و استقامتی نخبه نوشته اصغر نیکسرشتمولفه های حکمرانی مبتنی بر سرمایه اجتماعی در پارس جنوبی با رویکرد نظریه داده بنیاد نوشته کرامت اله راسختاثیر پوشش زانتان حاوی اسانس نعناع فلفلی Mentha piperita)) روی ویزگی های شیمیایی، میکروبی و حسی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در دمای یخچال نوشته Phylogenetic characterization of the fusion genes of the Newcastle disease viruses isolated in Fars province poultry farms during ۲۰۰۹-۲۰۱۱ نوشته Setareh Khoobyarبررسی یافته های مربوط به تراکم غیرعادی پستان در ماموگرافی و ارتباط آن ها با میزان بدخیمی: یک مطالعه توصیفی در شهرستان جهرم، ۱۳۹۸ نوشته زهرا مصلی نژادThe Correlation Between Spiritual Health and Sleep Quality in the Geriatrics Referring to the Retirement Center of Jahrom City, Iran نوشته فریده معارفیClimatically Isolated Populations of Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) Demonstrate Striking Differences in Life History Traits نوشته F. Koohpayma و M. Fallahzadeh و A. F. Doustiاثر ارتفاع محل پیوند، تعداد پیوندک و زمان قطع پایه بر میزان گیرایی و رشد رویشی پیوندک در سه رقم کنار هندی (Ziziphus mauritiana) نوشته عبدالحسین ابوطالبیاثر اسانس گیاهان داروئی بر ثبات کیفیت و مدیریت پوسیدگی پس از برداشت نارنگی کینو نوشته عبدالحسین ابوطالبیتاثیر اقتصاد خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نوشته زهرا توکلیانCytochrome oxidase subunit I (COI) revealed differentiation among populations of Habrobracon hebetor collected from various regions of Iran نوشته Fatemeh Koohpayma و Majid Fallahzadeh و Abu Fazel Doustiاثر جیبرلیک اسید و میدان مغناطیسی بر ماندگاری توت فرنگی رقم ’سلوا‘ در شرایط تنش دمایی نوشته محمدرضا زندی و عبدالحسین ابوطالبی جهرمی و بهنام بهروزنام و عبدالرسول ذاکرینThe Effects of Ecologic Condition on Antimicrobial Activity of Endemic Herbal Extracts in Fars Province نوشته عبدالرسول ذاکرین و الهه احمدیThe Effect of Vitrification on Follicular Morphology of Ovarian Rat نوشته لاله حامدی و داود مهربانی و عالم بیدشهری

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

تاکنون 3 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم به صورت زیر است: