آقای دکتر فرشید کفیل زاده

Dr. Farshid Kafilzadeh

استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (380491)

14
29
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی