خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 124
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 670
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 228
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نوشته حسن سرایلو و یدالله طالبیMaximum Power Point Tracker for Photovoltaic Systems Based on Moth-Flame Optimization Considering Partial Shading Conditions نوشته R. Aghaieترس و اضطراب ریاضی و راهکارهایی جهت کاهش آن نوشته منصور آق ارکاکلیتحلیل فضای شهری و ایجاد راهبردها برای رسیدن به آلترناتیو مناسب در مدیریت انرژی(نمونه موردی محله ۱۷ شهریور بجنورد) نوشته سونا بیکدلیکاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در مدلسازی صور ت نوشته محمدمهدی رزاقیان گرمرودیبررسی تاثیر آتی مدیریت شش سیگما نوشته راهبه برومندبررسی تاثیر حساسیت جریانهای نقدی سرمایه گذاری بر اشتیاق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته راهبه برومندبررسی مفهومی «مفصل» در سازمان کالبدی معماری نوشته رضا نوروزیبررسی رابطه محافظه کاری با سود آتی، بدهی و پاداش مدیریت شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران نوشته سلیل جعفریتاثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نوشته محمد نوروزیمقایسه برخی شاخص های ریوی مصدومین شیمیایی با افراد سالم در وضعیت-های مختلف بدنی: تجویز تمرینات ورزشی نوشته علی مصطفی لواثرات یک جلسه تمرین موازی استقامتی- مقاومتی بر تغییرات هماتولوژیک مردان ورزشکار نوشته علی مصطفی لواثر پیچ خوردگی یک جانبه مچ پا بر آزمون های عملکردی - اجرایی و تعادل پویا و ایستای فوتبالیست ها و والیبالیست ها نوشته علی مصطفی لوبازآرایی بهینه سیستمهای توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری آشوبی به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با توجه به تغییرات بار نوشته علی رشیدیارزیابی پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت با استفاده از تبدیل موجک و تخمین گرهای جنگل تصادفی رگرسیونی و شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته نوشته خداقلی عطاگزلینقش روانشناسی رنگ در بهبود کیفیت نماهای مجتمع های مسکونی (نمونه موردی: جداره مجتمع مسکونی میدان ترمینال گنبد کاووس) نوشته نرجس صادقیتخمین هارمونیک در سیستم های قدرت با استفاده ترکیبی از الگوریتم جستجوی ابرکره ای و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی نوشته ستار قوجق نژادتاثیر سیلاب های مخرب در گسترش شهرسازی و تغییر خصوصیات حوضه آبریز نوشته محمدرضا پاییروش بهایابی هدف اهرمی برای کاهش بهای تمام شده و ایجاد مزیت رقابتی نوشته سیدجواد حسینیبررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد با نظارت امور مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران نوشته ام البنین سرایلو

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

تاکنون 14 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت به صورت زیر است: