بررسی تاثیر آتی مدیریت شش سیگما

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FTEM01_010

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1401

چکیده مقاله:

درک ویژگی های مدل شش سیگما به سازمان ها این قابلیت را می بخشد تا به نحوی بهینه مسیرهای استراتژیک، نیازهای فزاینده به مشاوران، مربیان و اموزش دهندگان خویش را پشتیبانی می نماید. از سوی دیگر آگاهی از چنین مواردی فرصت هایی را برای اجرای بهینه تر پروژه شش سیگما فراهم می نماید. اصول و مبانی یک پروژه شش سیگمای بهینه و کارامد از طریق اصالح مستمر فرهنگ سازمانی به صورت موفقیت آمیزی اجرا می گردد. تغییرات و اصلاحات مستمر فرهنگی نیاز به زمان و تعهد دارند، قبل از آنکه فرهنگ در سازمان و میان افراد آن درونی گردد. در این تحقیق ابتدا به تاریخچه شش سیگما، مفهوم ان و درک ویژگی های آن، متدولوژی، سپس به بیان تعریف و دیدگاه ها و عوامل اجرای موفقیت آمیز شش سیگما و مزایای استفاده از آن و در نهایت به نتیجه گیری پرداخته می شود.

نویسندگان

راهبه برومند

گروه حسابداری، واحد مینودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت، ایران

راضیه اونق

گروه حسابداری، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی،گنبدکاووس، ایران

فهیمه کاظمی

گروه حسابداری، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس، ایران

مرضیه ضرورتی

گروه حسابداری، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس، ایران.