خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 791
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 286
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 117
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 19 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی تاب آور در نظام سلامت؛ یک پژوهش کیفی (مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ۳ کشور) نوشته تحفه قبادی لموکیبررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان سینا همدان نوشته تحفه قبادی لموکیمبانی نظری حقوق کیفری اطفال بزهکار در حقوق بین الملل و جلوه های آن در حقوق ایران نوشته سحر محمدیThe Attitudes of M. A. Candidates of TEFL Toward Flipped-Teaching: A Mixed-Method Study نوشته Nima Yamrali و Hamed ZarabiHidden Reasons behind the Plagiarism of Iranian TEFL University Students in Their Studies: A Qualitative Study نوشته Mehrnoosh Mashmool و Golshad Daliche Ata و Hamed ZarabiThe Relationship among Iranian Advanced EFL Learners’ Speaking, Writing, and Grammatical Competence: A Quantitative Study نوشته Hamed ZarabiThe Effects of Instructor’s Comments on Our Academic Writing: The Case of Iranian TEFL M. A. Students نوشته Hamed Zarabi و Nadia GharaniThe Differential Effects of Task Repetition and Task Familiarity on EFL Learners’ Writing Performance in Weblog Based Environment نوشته Aytai Gharaviارزیابی آسیب های اختلالات روانی بر روی زندگی و کیفیت یادگیری دانش آموزان نوشته مهری خرمالیبررسی عوامل محیطی در سکونتگاه غیررسمی انجیرآب گرگان نوشته ایمان تازیکهزیست پذیری در سکونتگاه های غیر رسمی محله انجیرآب گرگان نوشته ایمان تازیکهساخت خوراک پودرسرامیکی نانو زیرکونیا در فرآیند قالبگیری تزریق پودرسرامیک نوشته جواد رجبیاثربخشی مداخلات توانبخشی شناختی مغز بر کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی نوشته امیر دانانقش مجازات های جایگزین سالب آزادی در اصلاح مجرمین نوشته یحیی گلشاهینطراحی سایت مسکونی بخش دهم: چارچوب تجزیه و تحلیل سایت مسکونی نوشته سعید بایطراحی سایت مسکونی بخش نهم: رویکرد شهرسازی نوین نوشته سعید بایطراحی سایت مسکونی بخش هشتم : معیار شاخص های زیرساختی نوشته سعید بایطر احی سایت مسکونی بخش هفتم : مکان یابی نوشته سعید بایطراحی سایت مسکونی بخش ششم: مطالعات اجتماعی-فرهنگی نوشته سعید بایطراحی سایت مسکونی بخش پنجم: مطالعات زیست محیطی نوشته سعید بای

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تاکنون 13 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس به صورت زیر است: