آقای دکتر علی رضا گرایلی

Dr. ALIREZA GERAYELI

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس مینودشت گالیکش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (88844)

7
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی