آقای مهندس سعید بای

Engineer saeed baay

فرد مهم علمی - Researcher ID: (108418)

30
17
43
13
3
6
9
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Saeed Baay "Causes of floods studied in Aq Qala city of Gorgan province" Water and hydraulic structures
 •  Saeed Baay "Scouring of bridge piers" Water and hydraulic structures
 •  Saaed Baay "Composite columns of steel-filled concrete pipes (CFST)" Structural Engineering
 •  Saeed Baay "Numerical Analysis of Concrete-filled double skin steel tubular (CFDST) under axial and bi-axial bending compressive loads" Steel structures
 •   Saeed Baay "Principles of city renovation" Urban planning Engineering
 •  Saeed Baay "Identifying and calculating the pollution load of point sources around Tajen River" Journal of Water and Environmental Engineering

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب Scouring of bridge piers/آبشستگی پایه های پل/مولف (یاد عارف/تهران) - 2021 - انگلیسی
 • کتاب طراحی و اجرای دال های یکطرفه و دوطرفه/مولف (اساتید دانشگاه/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب مطالعات تخصصی شوره زار/مولف و مترجم (جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب تحلیل و بررسی مدیریت ریسک سیلاب با استفاده از GIS/ویراستارعلمی (آفریدگار/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب برسی سدها با استفاده از ابزار دقیق اندازه گیری/ویراستار علمی (آفریدگار/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب مروری بر پیدایش هوش مصنوعی/ناظرعلمی (اکسیردانش/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب sql & bl در یک نگاه(ناظرعلمی) (لیدومانگار/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب chat gpt راهکارها و موانع (یادعارف/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب بررسی مشخصـات هیدرولیکی جریان دوفازی با تغییر سطح مقطع(ناظرعلمی) (اساتید دانشگاه/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب طراحی و بررسي اثر مايل بودن ديواره كانال اصلي بر عملكرد آبگير جانبي (یادعارف/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب توسعه مدل DLSRS در تعيين حريم کمي رودخانه‌ها(ناظرعلمی) (به آوران/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب آبشستگی در پیرامون آبشکن ها(ناظرعلمی) (الماس دانش/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب مجموعه مقالات محور انرژی در نخستین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در عمران و معماری/گردآوری (اساتید دانشگاه/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت طبیعت گردی و طبیعت درمانی بسکی/ناظر و ویراستار علمی (اساتید دانشگاه/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب مجموعه مقالات کنفرانس ملی جهان بینی عنصر المعالی و آموزه های فرهنگی تربیتی در قابوسنامه/ناظر و ویراستار علمی (اساتید دانشگاه/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب مجموعه مقالات کنفرانس فناوری های نوین انرژی/ناظر و ویراستار علمی (اساتید دانشگاه/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب امکان سنجی تلفیق سیستم ارزیابی ریسک آلودگی پسماند با سیستم GIS/ویراستار (اساتید دانشگاه/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب ارزیابی مالی کلان پروژه های ساختمانی در اجرا/ناظر علمی (اساتید دانشگاه/تهران) - 1402 - فارسی
 • کتاب راهسازی(نکات کلیدی)/مولف (به آوران/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب اجزای غیرسازه ای ساختمان/مترجم و ویراستار (جهاد دانشگاهی/دانشگاه تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب احتمال،ریسک، قابلیت اطمینان و روش های آماری در طراحی مهندسی/مترجم و مولف (اساتید دانشگاه/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب حداقل های ترید/نرم افزار و گرافیک (به آوران/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب درک رئولوژی بتن/نرم افزار و گرافیک (به آوران/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب الگوریتم‌های محاسبات نرم و کاربرد آن در داده‌های تاریک/طراح و گرافیست (به آوران/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب کنترل و مدیریت سیلاب در سازه‌های هیدرولیکی با الگوریتم‌های داده مبنا/مولف و مترجم (جهاد دانشگاهی/دانشگاه خوارزمی) - 1401 - فارسی
 • کتاب خوشه بندی داده ها/ناظر علمی (به آوران/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب تاثیر منافع واقعیت مجازی بر تصمیم خرید در صنعت/نرم افزار و گرافیک (یاد عارف/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب مبانی اولیه در مدیریت منابع آب/ناظر و ویراستار علمی (یاد عارف/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب ردیابی اثرنگاشت اشیا متحرک در تصاویر ویدئویی مبتنی بر شبکه عصبی/طراحی-گرافیک-محاسبات (به آوران) - 1401 - فارسی
 • کتاب علم نقشه برداری در جانمایی حدبستر و حریم رودخانه/ویراستار (اساتید دانشگاه/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب کاربرد سنجش از دور در بررسی افزایش بارش حاصل از کاربرد امواج الکترومغناطیسی/ویراستار (یاد عارف/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب طراحی سایت مسکونی/مولف (یازیان/گنبد کاووس) - 1401 - فارسی
 • کتاب توسعه متدلوژی برای ارزیابی مهندسی پیامدهای زیست محیطی نمک زدایی/ویراستار علمی (الماس دانش/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب تاب آوری شهری/ناظر و ویراستار علمی (استاتید دانشگاه/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب کاربرد نانو ذرات در حذف آرسنیک از آب/ناظر (به آوران/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب روش های نوین اجرای ساختمان/مولف (اساتید دانشگاه/تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب رفتار شناسی و پایش سد/مولف (اساتید دانشگاه/تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب اجرای ساختمان به روش سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد/مولف (اساتید دانشگاه/تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب طراحی سازه خانه سالمندان/مولف (الماس دانش/تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب بتن (انواع بتن در کارگاه، آزمایشگاه و سازه هیدرولیکی)/مولف (به آوران/تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب صفر تا ۱۰۰ مهندسی ساختمان/ناظر علمی (به آوران/تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب دانش جواهر سازی و شناخت سنگ ها/کد و گرافیست (یاد عارف/تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب تحلیل پوششی داده ها(DEA)/ناظر علمی (یاد عارف/تهران) - 1400 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کمیته اجرایی مجله تحقیقات منابع آب ایران (1401-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس مجری واحد بازسازی، شرکت پارسا میهن (1398-1401)
 • سابقه کار صنعتی در ناظر ارشد واحد تحقیق، توسعه و کنترل کیفیت شرکت پیشتاز بتن روز (1399-1401)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس طراح شرکت عمرانی چکود (1399-1401)
 • سابقه کار صنعتی در طراحی و اجرای سازه های آبی و هیدرولیکی (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مجموعه پروژه های راهسازی ریلی و جاده ای تهران-پردیس (1399-1401)
 • سابقه کار صنعتی در سرپرست کارگاه کنترل کیفیت در عملیات تکمیلی بتن ریزی ایران مال (1398-1401)
 • سابقه کار صنعتی در معاونت سایت عمرانی در فاز نهایی عملیات بتنی بیمارستان پروفسور سمیعی (1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس پژوهش در علمیات فنی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس زبان تخصصی عمران و نگارش آکادمیک (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول انجمن علمی و دبیرکل انجمن علمی مهندسی عمران (1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مجری دوره های آموزشی ارتقا پایه و آزمون های رسمی سازمان نظام مهندسی استان (1401-1402)

جوایز و افتخارات

 • نفر 81 در المپیاد جهانی ریاضی- عضویت در مجمع بین المللی 100 نفره ریاضیات
 • مقام نخست مسابقات کشوری چهارگانه بتن(سه دوره متوالی)
 • رتبه برتر آزمون کارشناسی ارشد-مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی شریف

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه تخصصی مبحث19 مقررات ملی ساختمان - سازمان نظام مهندسی/گنبدکاووس (1402)
 • طراحی سیستم های انرژی - پژوهشگاه نیرو/دانشگاه صنعتی شریف (1402)
 • ارائه در کارگاه تخصصی مدیریت منابع آب - معاونت آب وزارت نیرو/شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران (1401)
 • سخنرانی در نشست علمی بازی وارسازی در صنعت آب - اداره کل تحقیقات و فناوری اطلاعات/ سازمان آب-وزارت نیرو (1401)
 • گمرک، ترخیص کالا، صادرات و واردات - اتاق بازرگانی وزارت صمت (1400)
 • سخنرانی در چهارمین کنفرانس حکمرانی سیاسی - دانشگاه صنعتی شریف/تهران (1399)

سایر موارد

 • عضو تحریریه، کمیته علمی و هیئت داوران در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی/ شهریور 1401
 • عضو تحریریه، کمیته علمی و هیئت داوران در اولین رویداد مدیریت بحران/دی 1401
 • عضو تحریریه، کمیته علمی و هیئت داوران در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی/ خرداد 1401
 • عضو تحریریه، کمیته علمی و هیئت داوران در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست/ تیر 1401
 • سخنرانی در کارگاه تخصصی"استفاده از الگوریتم های محاسبات نرم در هوشمندسازی مدیریت منابع آب "شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب/ معاونت آب وزارت نیرو/ سال 1401
 • سخنرانی در کارگاه تخصصی"سیلاب-محیط زیست-اثرات اجتماعی" جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو/پژوهشگاه نیرو/ سال 1401
 • برگزار کنندۀ اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری در دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس/اردیبهشت1402
 • عضو دائم موسسه اهل قلم و خانه کتاب و ادبیات ایران
 • عضو هیئت رئیسه داوران علوم مهندسی انتشارات یادعارف/تهران
 • سرپرست گروه ویراست، عضو هیئت رئیسه داوران رشته مهندسی عمران، معماری و شهرسازی انتشارات به آوران/تهران
 • ریاست هیئت داوران، ناظر و رئیس کمیته تخصصی پژهش های عمرانی(راه و ساختمان) انتشارات اساتید دانشگاه/تهران
 • مسئول کمیته فنی و عضو هیئت داوران شاخه محیط زیست، علوم دریایی و سازه های آبی و هیدرولیکی انتشارات الماس دانش/تهران
 • سخنران کلیدی در اولين كنفرانس ملی فناوری های نوين در مصرف انرژی و شهرسازی پايدار در مهندسی عمران و معماری