آقای ناصر نوروزی

Naser Noruzi

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه برق

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181712)

23
3
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی