خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,195
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 172
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 76
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 20 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 24 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

تاثیر اصالت برند بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی عشق به برند و متغیر تعدیل گر برندسازی افراد مشهور نوشته مریم عطاراسدیرابطه بین کنترل داخلی و توسعه پایدار شرکت ها با واسطه نقش های نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره برداری نوشته زهره حاجیهارشد بهره وری و نوآوری در اقتصاد ایران با رویکرد آینده پژوهی نوشته زهره حاجیهاتاثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانک : آ یا هیئت مدیره و سرمایه گذاراننهادی اهمیت دارند؟ نوشته زهره حاجیهابررسی مقایسه ای تاثیرکمیته های حسابرسی و کمیته مدیریت ریسک برکیفیت گزارشگری مالی نوشته زهره حاجیهابررسی رابطه درآمد مشمول مالیات و چرخش دارایی با عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل کنندگی نسبت های نقدینگی (۲)بررسی رابطه درآمد مشمول مالیات و چرخش دارایی با عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل کنندگی نسبت های نقدینگی نوشته فاطمه صمدیکیفیت حسابرسی و به موقع بودن اطلاعات حسابداری نوشته زهره حاجیهاPCM, ETS-NOCV, and CDA investigations of interactions of a Cycloplatinated Thiosemicarbazone as antiparasitic and antitumor agents with C۲۰ nano-cage نوشته Reza Ghiasiسرمایه گذاری ناکارآمد و تحول دیجیتال: نقش محدودیت های تامین مالی چیست؟ نوشته زهره حاجیهامقایسه هشت هفته تمرینات اصلاحی با تاخر تمرینات کششی، تقویتی بر وضعیت بدنی و الگوهای حرکتی زنان مبتلا به سندرم متقاطع تحتانی نوشته سمیه رضایی و سیدکاظم موسوی ساداتی و عبدالرسول دانشجوبررسی اثرات سختی آب بر خوردگی و تخریب فولادهای زنگ نزن نوشته محمد رضا بازرگان لاریبررسی نقش فضاهای بی دفاع شهری (فیزیکی و اجتماعی) بر احساس امنیت در شهر تهران نوشته حبیب صبوری خسروشاهیThe Effectiveness of Endurance Training and Nano Curcumin Supplementation on the Expression of Mir-۲۱and P۵۳ Genes in Brain Tumor Tissue in an Animal Model of Glioblastoma Multiform نوشته Shahin Riyahi Malayeriاختلاف چین و آمریکا در سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر رقابت استراتژیک برای هژمونی نوشته رحمت حاجی مینهچشم انداز دین داری در سایه وابستگی به اینترنت نوشته سمیه تاجیک اسماعیلیIsolation of Listeria monocytogenes from Meat and Dairy Products نوشته Akram Tabatabaeeارائه الگوریتم رمزنگاری سبک برای دستگاههای اینترنت اشیاء با استفاده ازDNA نوشته سحر صابریارزیابی تاثیر هماهنگ سازی بهره برداری توامان از سامانه ی چند مخزنی حوضه آبخیز کرخه در مراحل مختلف توسعه بر تامین بلند مدت آب نوشته اکبر کریمیکاربرد درخت تصمیم M۵P در تعیین بیشینه ی فشار منفی ایجاد شده در محل افزایش ناگهانی قطر لوله های حاوی جریان تحت فشار نوشته محمدرضا بازرگان لاریتاثیر رسانه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی طلاب شهر قم نوشته مسعود کیهان و نازنین ملکیان و آنی میرزاخانیان

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

تاکنون 8 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: