آقای دکتر رحمت حاجی مینه

Dr. Rahmat Hajimineh

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346979)

3
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی