آقای دکتر نوذر شفیعی

Dr. Nozar Shafiee

دانشیار دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (385297)

1
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی