آقای دکتر محمدرضا دهشیری

Dr. Mohammad Reza Dehshiri

استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182225)

16
80
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی