خانم دکتر آرزو روانستان

Dr. Arezou Ravansetan

دانش‌آموخته دکتری تخصصی روابط بین المللل

Researcher ID: (4087)

3
7
2
8

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • پایان نامه نقش سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در فرایند دموکراتیزه کردن دولت‌ها با تأکید بر افغانستان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) - 1401 - فارسی
  • پایان نامه جنبش دموکراسی خواهی در جهان و تآثیر آن بر روابط دولت جامعه در ایران بین سال‌های ۸۴-۱۳۷۶ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) - 1389 - فارسی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تحول - دانشگاه بین المللی جرجیا و سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی/ تفلیس (1399)
  • دهمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین‌الملل نظم بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور - دانشگاه رازی/ تهران (1399)
  • سومین همایش بین‌المللی و ششمین همایش ملی پژوهش و مطالعات علوم انسانی و اسلامی - موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی/ شیراز (1398)
  • سومین کنفرانس بین‌المللی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و تحول - دانشگاه بین المللی جرجیا و سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی/ تفلیس (1398)
  • سمینار تخصصی چشم انداز نظم غرب آسیا از نگاه ایران و آمریکا - ایران- یوریکا موسسه ایرانی مطالعات اروپا و آمریکا/ تهران (1396)
  • نهمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل دیپلماسی اقتصادی کارآفرین - دانشگاه خوارزمی/ تهران (1396)
  • کارگاه تحول مفاهیم در روابط بین‌الملل - مجله ایرانی روابط بین‌الملل/تهران (0)
  • گارگاه چهارگانه مخصوص پژوهشگران - مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه/تهران (0)