آقای دکتر سید اسدالله اطهری

Dr. Seyed Asadollah Athary

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346971)

14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی